Audio- ja videoproduktsioon

Õpilased saavad põhiteadmised audiovisuaalse meedia olemusest, selle mõjust vaatajale, kuulajale, tarbijale. Lisaks antakse ülevaade ka sellest, kuidas filmid valmivad. Selleks kasutatakse visuaalset õppematerjali, väljasõite ja praktilisi tegevusi. Huvikoolil on kaasaegsed tehnilised vahendid ja stuudio. Kolmeaastase õppe läbinud noor saab ettevalmistuse edasiõppeks meediasuunal kõrgkoolis.

TEGEVUSED

 • Õppetöö toimub läbi erinevate ülesannete lahendamise ja meeskondlike projektide.
 • Tundides uuritakse pilte ja helisid, nutiseadmeid, kaameraid, valgust ja helitehnikat.
 • Toimuvad erinevad kohtumised omaala spetsialistidega (operaatorid, režissöörid, fotograafid jne). Võimalusel korraldatakse külastusi erinevatesse asutustesse (Telemaja, BFM, teater, kino, eraettevõtjaid jne).
 • Antakse ülevaade erinevatest filmižanritest ja ülesannetest mida filmide tegijad täidavad.
 • Jäädvustatakse koolisündmusi – filmitakse ja monteeritakse ning õpitakse, kuidas on tehtud lühifilm, uudis, reklaam, õppefilm ja intervjuu.
 • Omandatakse põhiteadmised filmitootmise protsessist ning põhiteadmised operaatoritööst ja montaažist.

Lisaväärtus

 • Tehakse  palju praktilisi töid (intervjuude,uudiste, reklaamide jms tegemine).
 • Praktiliste tööde käigus omandatakse oskusi nii heli kui ka kaadrite montaažiks, kasutades lihtsamaid filmimonteerimise programme.
 • Tehtud tööd laetakse  selleks loodud temaatilisse youtube’i kanalisse.
 • Edasiõppimise jätkamiseks luuakse portfoolio tehtud töödest.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 10 -12. kl (koostöös Pärnu Ühisgümnaasiumiga)
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 20€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

ÕPETAJA

Jüri Looring

jyri.looring@pernova.ee

 

 

 

Pildid ja videod