Entomoloogia

Õppetöö sisu

Huviring on mõeldud loodushuvilistele õpilastele, kes soovivad täiendada oma teadmisi zooloogias ja entomoloogias. Õppetöö käigus tehakse tutvust putukate imelise maailmaga – õpitakse tundma putukate anatoomiat ja bioloogiat.

Saadakse ülevaade Eesti putukafauna mitmekesisusest ja  tähtsusest looduses. Oluline osa on praktilisel õppel (1/3 kursuse mahust loengud,  2/3 moodustavad praktikumid ja laboratoorsed tööd: putukate prepareerimine, määramine, kogutud materjali vormistamine), ekskursioonidel ja välitöödel.

LISAVÄÄRTUS

  • Bioloogiaolümpiaadiks ettevalmistus.
  • Abi uurimistööde koostamisel.
  • Õpilaste kaasamine rahvusvahelistesse koostööprojektidesse.
  • Kaasaegsete õppevahendite kasutamine ringitöös.
  • Koostöö Tartu Ülikooli, Eesti Loodusmuuseumi ja Tallinna Keskkonnahariduskeskusega.

SAAVUTUSED

Edukalt sooritatud uurimustööd, bioloogia olümpiaadid, sisseastumiskatsed ülikoolidesse.

Lisainfo

  • Vanuserühm: 10.-12. kl
  • Õppekeel: eesti keel
  • Õppetasu: 10€ kuus
  • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja

Milvi Talts
milvi.talts@pernova.ee

Pildid ja videod