Keraamika

Keraamika huviring on hea võimalus proovida oma käega savist esemete valmistamist. Keraamikat on võimalik teha keeruliselt aga ka väga lihtsalt. Huviringis saab proovida erinevaid tehnikaid ning valmistada erinevaid esemeid nööpidest kuni tassideni.

Õppetöö sisu

Keraamika huviringis kasutatavaks materjaliks on savi ja eesmärgiks selle tundma õppimine.

 • Teadmised materjalidest ja esmased õiged töövõtted savi töötlemisel.
 • Oskused käsitseda lihtsamaid tööriistu (potikeder).
 • Teadmised ja oskused savist esemete põletamisel ja glasuurimisel.
 • Fantaasia, loovuse, planeerimis- ja mõtlemisoskuse ning käelise vilumuse arendamine.

Tööülesannete valikul on eesmärgiks arendada laste motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju ja kujutlusvõimet. Oluline eesmärk on õpilaste iseseisvuse kasvatamine. Kujundatakse oma töö kavandamise oskust nii üksi kui ka rühmas töötades.

Lisaväärtus

 • Areneb laste motoorika, tähelepanu, silmamõõt, ruumitaju ja kujutlusvõime.
 • Kujuneb oma töö kavandamise oskus nii üksi kui ka rühmas töötades.
 • Läbi käeliste tegevuste kaudu areneb mõtteerksus ja fantaasia.
 • Võimalus viia läbi üldhariduskooli loovtöö praktilist osa.
 • Ringi lõppedes omandab ülevaate keraamikast ja loob eeldused edasiõppeks.

Saavutused

 • Meie huvikooli meenete väljatöötamine (kellukesed, ehted jne).
 • Edukalt sooritatud loovtööd.
 • Osalemine näitustel.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 1.-9. kl
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 20€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

INFO JA REGISTREERIMINE

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

ÕPETAJA

Linda Maasikas (keelekümblusõpetaja)
linda.maasikas@pernova.ee

Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA

Pildid ja videod