Loovuselaegas

Õppetöö sisu

Loovuselaeka huviring on mõeldud loovushuvilistele üldhariduskoolide õpilastele 1.-6. klass, kes soovivad paremini õppida tundma nii iseennast, kui ka meid ümbritsevat keskkonda. Huviringis anname ülevaate loovkirjutamisest, joonistamisest hõlbustavatest töövõtetest, loovuse seostest isiksuse, temperamendi ja intelligentsusega. Samuti loovust mõjutavatest teguritest ja loovuse arendamise võimalustest. Läbi praktiliste tegevuste arendame lastes grupitööoskust. Kasutame erinevaid improvisatsiooni- ja draamaõppemeetodeid, mida toetavad füüsiliste, hääleliste ja sõnaliste eneseväljendusoskuste katsetamine ja arendamine.

TEGEVUSED

 • Osaleme draamaprotsessides, minietüüdides.
 • Käime ekskursioonidel ja kutsume ise endale huvitavaid külalisi.
 • Arendame loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, ise hakkama saamise võimet.
 • Kinnistame teadmisi läbi õppefilmide, mängude, kunstiliste ja käeliste tegevuste.
 • Meisterdame taaskasutatavatest materjalidest erinevates tehnikates uusi tegelasi ja esemeid.
 • Toetame füüsilise keha arengut ja tunnetust läbi loovmuusika ja –liikumise.
 • Avame meeled vaba joonistamisega.

LISAVÄÄRTUS

 • Läbi aktiivõppe arenevad lapse loovus, sotsiaalsed pädevused, otsustusvõime, eneseväljendus- ja esinemisoskus.
 • Laps oskab hinnata ja väärtustada teisi inimesi sellisena nagu nad on loodud.
 • Laps oskab genereerida ideid ja otsida neile sobivaid lahendusi

Lisainfo

 • Vanuserühm: 1.- 6. kl
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 10€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

ÕPETAJA

Kaidi Kvatš (keelekümblusõpetaja) +372 5551 9144
kaidi.kvats@pernova.ee

Loovuslaegas 2016 – Spherical Image – RICOH THETA

Pildid ja videod