Keraamika (keelekümblus)

Õppetöö sisu

Huviring on mõeldud teise kodukeelega keraamikahuvilistele õpilastele 1-3. klass. Keraamika huviringis saab proovida erinevaid tehnikaid ning valmistada erinevaid esemeid nööpidest kuni tassideni. Savinäppude huviringis kasutatavaks materjaliks on savi ning eesmärgiks selle tundmaõppimine.

Suurt rõhku pööratakse õpilase sotsiaalsete ja individuaalsete oskuste arendamisele. Õpetaja kasutab interaktiivseid meetodeid, näitlikke õppevahendeid ning lihtsaid sõnu ja lausekombinatsioone. Huviringiteemade valikul arvestatakse õpilaste huvidega ning ea- ja jõukohasusega. Tööülesannete valikul on eesmärgiks arendada laste motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju ja kujutlusvõimet.

Tegevused

 • Läbi loovate käeliste tegevuste arendab eesti keele väljandus- ja suhtlemisoskust.
 • Omandab teadmised materjalidest ja õigetest töövõtetest.
 • Oskused käsitseda lihtsamaid tööriistu (potikeder jne).
 • Omandab teadmised ja oskused savist esemete põletamisel ja glasuurimisel.
 • Arendab fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust.

Lisaväärtus

 • Huviring toetab üldhariduskooli keelekümblusõpet.
 • Areneb loovus ja iseseisvus.
 • Võimalus osa võtta laagritest ja teistest huvikooli ühisüritustest.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 1.-3. kl (kui teie laps on vanem, palume eelnevalt konsulteerida õpetajaga)
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 20€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

ÕPETAJA

Linda Maasikas (keelekümblusõpetaja)

linda.maasikas@pernova.ee

Pildid ja videod