Loodusmaja

Looduse tundmine võimaldab inimesel sügavamalt mõista maailma ja selle toimimist. Loodusmaja roll  on olla teejuhiks lastele ja noortele looduse mitmekesisuse avastamisel praktilise kogemusõppe abil ja avardada meie kõigi maailmapilti ja keskkonnateadlikkust.

         Külastuskeskus

         Planetaarium

         Loodussuuna huviringid

         Õppeprogrammid haridusasutustele

         Töötoad

         Sünnipäevad

         Retked     

Loodusmaja asub Pärnu linnas Tammsaare pst 57