2017 aasta huvikool – Pernova Hariduskeskus

28. January 2018

Noortevaldkonna tunnustamine.

Eesti Noorsootöö Keskus koordineerib noortevaldkonna tegijate tunnustuskonkurssi, mille eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning noortevaldkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

Tallinna sündmuskeskuses SpaceX üleriigilisel noortevaldkonna tunnustuskonkursil valiti aasta huvikooliks Pernova hariduskeskus, mis kaasab 34 huviringi sadu Pärnu linna ja lähipiirkonna lapsi-noori.

Noortevaldkonna tunnustusüritust korraldavad haridus- ja teadusministeerium koostöös Eesti noorsootöö keskusega (ENTK). ENTK direktori Edgar Schlümmeri sõnutsi pakub aasta huvikooliks valitud Pernova hariduskeskus innovaatilist ja nüüdisaegset õpikeskkonda ettevõtmisteks ja ühisüritusteks lastele, noortele, koolidele, koostööpartneritele ja kogukonnale.

“Pernova hariduskeskuse all tegutsevad loodus-, tehnika- ja motomaja kuuluvad kahtlemata noorsootöö kullavaramusse,” ütles Schlümmer. “Hariduskeskus pakub lastele ja noortele põnevat ja harivat tegevust, osaleb aktiivselt Pärnu linna asutuste võrgustikes ning Pärnu aktiivsel toel leiutab ja katsetab uusi võimalusi. On ülioluline, et noortes tekitataks ja säilitataks uudishimu ning soovi tegutseda just tehnoloogia valdkonnas.”

Pernova hariduskeskuse üks peaeesmärke on ühtse õpperuumi arendamine Pärnu haridusmaastikul. Täpsemalt on hariduskeskus ülelinnalise koostööprogrammi ehk õpiruumi “Pärnu linn kui õpikeskus” idee ja põhimõtete edasikandja, tegevuse eestvedaja ja õpikeskkonna arendaja.

Möödunud aastal paistis Pernova hariduskeskus silma eelkõige selle poolest, et peale tavapärase huvikooli õppetegevuse korraldamise panustas keskus alus- ja üldharidusvaldkonna ühistegevusse, aitas kaasa nüüdisaegsete õpivõimaluste loomisele, õpikeskkonna mitmekesistamisele ja levitas oma kogemust. Keskuse tegevuse ja Pärnu linna koostöömudeli on eeskujuks võtnud juba Tartu ja Viljandi, kus alustatud oma mudeli väljatöötamist.

Tunnustuskonkurss ja auhindade üleandmine kannab eesmärki tõsta esile noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on suur mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil. Samuti on üritus mitteametlik aastakokkuvõtete tegemise koht.

Riiklik noorsootöötajate tunnustamine sai alguse 2006. aastal. Riiklikule tunnustamisele eelnevad sageli kohalikud või maakondlikud konkursid ja tunnustusüritused.

Tänavu esitati kokku 146 kandidaati 12 kategoorias.

Pärnu Postimees 27. jaanuar 2018

Translate »