Aasta keeletegu 2017 nominent

27. February 2018

Pernova Hariduskeskus on valitud Emakeele Seltsi juhatuse poolt Aasta keeletegu 2017 nominendiks.

Pernova Hariduskeskus on esimene ja ainus huvikool, kes on liitunud keelekümblusprogrammiga ja pakub seda oma huvikoolis. Keelekümbluspõhimõtteid kasutatakse kolmes huviringis ja koolivaheaja laagrites. Oleme läbi viinud keelekümblusprojekti, kus osales 70 Pärnu Tammsaare kooli noort, mille tulemusena on huviringidesse kaasatud 18 mitte eesti keelset õpilast. Oleme läbi viinud keelekümblusõppe projekti  Narva huvikooli õpetajatele, aidates neil parendada eesti keelt ja jagades oma kogemusi. Õpilase motivatsioon õppida tekib huvist, mida ta keele abil väljendada tahab. Õppimiseks on loodud mugav, pingevaba, turvaline, suhtlemist soodustav keskkond. Turvalisus hõlmab endas ka kohalike kommete ja kultuuri tutvustamist. Kultuuri õpetamine on keeleõppe loomulikuks osaks. Kultuuriteadmised on osa kommunikatiivsest keeleoskusest. Kultuuriteadlikkuse arendamise läbi saadakse teadlikuks teise kultuurirühma liikmete väärtustest, ootustest ning mõistetakse käitumise põhjusi.
Avalik hääletus kestab 7.märtsi keskööni. Laureaadid tehakse teatavaks 16. märtsil Türi Ühisgümnaasiumis.
Nominentidega saab tutvuda oma hääle anda siin:
Translate »