TEADLASTE ÖÖ „101 eksperimenti“ 26.-27.09 2019

7. October 2019

TEADLASTE ÖÖ „101 eksperimenti“

Kenaks traditsiooniks on kujunenud tähistada 13.septembril Tehnikamaja sünnipäeva. Koolide seas on see populaarne üritus, sest kohe kui registreerimine on avatud, toimub kiire vabade kohtade täitumine. Kõik kolm korrust muudetakse mänguväljaks, kust tuleb leida töötoad või laborid. Ise nimetame seda „Aarete jahiks“, kus aareteks on uued teadmised ja oskused.

Selle aasta Teadlaste ÖÖ teema inspireeris Tehnikamaja õpetajaid siduda „Aarete jaht“ Teadlaste ÖÖ`ga, pakkudes seekord aareteks väikeseid laboreid, kus katsetatakse, luuakse ja mõistetakse seoseid igapäevaelu ja teaduse vahel.

Tehnikamaja muutus väikeste laborite majaks kahel septembrikuu päeval, 13.09, kui tähistasime eksperimentidega meie maja sünnipäeva ja 26.09 Teadlaste ÖÖ raames. Mõlemad üritused algasid hommikul ja kestsid lõunani välja. Kokku külastas laboreid kahel päeval 280 õpilast, lisaks 15 saatjat-täiskasvanut.

Laborites käsitletavateks teemadeks oli elekter, fotograafia, metallid, murti lahti koode, kontrolliti reaktsiooniaega. Proovile pandi oma meeled, vee pindpinevus, katseid tehti kanamunadega, uuriti loodust binokulaariga jne. Ähmaseks muutusid piirjooned tehnika ja looduse vahel, selginesid teadmised, miks midagi reageerib just nii ja mitte teisiti.

27. september jätkusid eksperimendid Loodusmajas. Juba hommikul täitus maja särasilmsete teadushuviliste noortega. Klassid jaotati väiksemateks rühmadeks, et ikka igaüks saaks proovile panna oma oskused. Liikudes mööda erinevaid töötubasid, said õpilased uusi teadmisi Universumist, valmistada keemialaboris oma käega kõrrepill ja vesiliiv, uurida läbi erinevate katsete, kas ja kui palju mikroplasti on meie igapäeva hügeenitoodetes. Huvitavaks kogemuseks oli valmistada endale mikroskoop ja mõtiskleda selle tööpõhimõtete üle ning uurida, mida põnevat leiab ahvena kõhust. Sel päeval külastas Loodusmaja töötubasid 130 noort ja 36 saatjat/ täiskasvanut.

Pilte saab vaadata siin.

TÖ tegemistest valmis meeleolukas filmiklipp:

Translate »