Tehnikamaja sünnipäev 2017

14. September 2017

Tehnikamaja sünnipäeval said keskpõrandal kokku huvi ja kutseharidus

Pernova Hariduskeskuse Tehnikamaja uue osa valmimisest on möödas seitse aastat. 13. septembril alustati pidupäeva tähistamist varakult. Esimesteks külalisteks pidupäeval olid Pärnu linna üldhariduskoolide 3-5 klasside õpilased. Hariduskeskuse töötajad lõid just selleks päevaks õpilastele „Tehnikamaja aardejahi“ mängu, kus mängijatel oli võimalus saada uusi teadmisi ja proovile panna oma teoreetilised teadmised. Tehnikamajas läbitavaid punkte oli lausa neliteist. Kuna tänapäeva IKT kujutab endast eelkõige tulemusele suunatud meeskonnatööd ja omavahelist suhtlust, ehitati mäng üles meeskonnatööle. Õpilased jagati meeskondadeks. Erinevad meeskonnad jõudsid läbida erineva arvu punkte. Lisaks teadmistele saadi diplomid.
Huvikoolid on haridusasutused, mis loovad võimalused huvihariduse omandamiseks tagades isiksuse mitmekülgse arengu. Kutseõppe eesmärk on omandada teadmised, oskused ja hoiakud, vilumused ning sotsiaalne valmidus töötamiseks, ühiskonnaelus osalemiseks ja elukestvaks õppeks. Ehk siis nii huviharidus kui kutseharidus aitavad noorel seostada oma teoreetilisi teadmisi praktiliste oskustega. Sellest lähtuvalt kutsus Pernova Hariduskeskuse projektijuht Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tehnika suuna õpetajaid tehnikamajja külla, et oma ala meistrid saaksid teha pealelõunal huvikooli klassides õpikodasid üldhariduskoolide II ja III astme üldhariduskoolide õpilastele. Õpiti programmeerimist, digielektroonika skeemi koostamist ja keevitamist.
Õhtul toimus perepidu, mis lõppes ühiselt tordi söömisega.

Daisi Lorents
Pernova Hariduskeskuse
projekti- ja huvijuht

Translate »