Keskkonnakeemia õppepraktikumid

Pärnu linna ja maakonna 8 ja 9 klasside õpilastele Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuses

Programmid:

Alkoholid ja karboksüülhapped (pdf)

Oksiidid ja hüdroksiidid (pdf)

Looduslike objektide analüüs 8 kl. (pdf)

Looduslike objektide analüüs 9 kl. (pdf)

Vee analüüs 9 kl. (pdf)

Vee analüüs III kooliaste (pdf)

Translate »