Arduino robootika 4.-9. kl

Õppetöö sisu

Huviringis osalemine annab sulle hea võimaluse elektroonika saladuste avastamiseks. Alguses õpid koostama lihtsamaid elektroonilisi seadmeid, hiljem meisterdad koos teistega juba keerukaid roboteid. Lisaks võimalus käia uudistamas Pärnumaa elektroonikaettevõtetes, külastada vastavaid messe ja muid üritusi.

Õppekestus kokku 3 õppeaastat. Igal õppeaastal 140 akadeemilist tundi, 35 neist projektõppena kooli vaheaegadel.

Tegevused

 • Õpid tundma elektroonikaseadmete komponente.
 • Koostad skeeme, nende põhjal valmistad seadmeid.
 • Omandad elektroonika seadmete koostaja põhioskused.
 • Programmeerid mikrokontrollereid, konstrueerid ja valmistad Arduino baasil robotseadmeid.
 • Tutvud elektroonikavaldkonna ettevõtetega
 • Kõlastame võimalusel valdkonna messidel ja muudel üritustel.

Lisaväärtus

 • Kinnistame läbi praktiliste tegevuste erinevates koolitundides omandatud teadmisi ja oskusi.
 • Harjume võtma vastutust probleemülesannete lahendamisel ja meeskonnatöös.
 • Ringi õppe läbinud õpilane võetakse eelistusega Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse ja saab kindlamalt tööle Pärnu elektroonika valdkonna ettevõtetesse.

Lisainfo

 • Vanuserühm:  4.-9. kl (soovitav  vanus alates 5. kl)
 • Õppetasu: 11.68€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja

Allan Kauge
allan.kauge@pernova.ee

 Tutvustus

Olen läbinud 2013-2014 Tallinna Ülikooli kutseõpetaja kutsepedagoogilise koolituse ja 2021. aastal tehnikaõpetaja lisaeriala täienduskoolituse Tallinna Tehnikaülikoolis.
Pernova Hariduskeskuses juhendan huviringe alates 2017. aastast. Alates 2013 olen teinud kutseõpetaja tööd Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.
Olen optimistlik, paindlik ja hea kohanemisvõimega. Naudin keskendumist, tulemuslikku meeskonnatööd ja lahenduste leidmist. Pean väga tähtsaks oma pere ja kodu eest hoolitsemist. Eelistan tervislikku eluviisi ja toitumist. Õppetöös keskendun õpilaste individuaalsele juhendamisele, et iga õpilane areneks vastavalt oma võimetele.