Arvuti- ja multimeedia 6.- 9. kl

Õppetöö sisu

Arvutiringis õpitakse tundma, millest arvuti koosneb ja kuidas ta töötab. Tutvume ja õpime paigaldama erinevaid operatsioonisüsteeme ning komplekteerime arvuteid. Räägime tähtsatest teemadest nagu arvuti turvalisus, kuidas käituda internetis ning mis moodi saame hoida oma arvutit/nutiseadet töökorras. Samuti ringiteemadel arvestatakse ka laste huvidega ja jõukohasusega.

Tegevused

Meedias käime ja kajastame õpilastega kooli üritusi, teeme tehnikast ja erinevates tarkvaradest ülevaateid õpilase pilgu läbi ning arendame oma veebi ajalehte. Teeme pilte ning viime läbi intervjuusid. Külastame ettevõtteid, kes tegelevad Pärnus arvutite ja multimeediaga. Kõiki tegemisi ja tehtut on võimalik jälgida meie tulevasest veebileheküljest.

Teemad

 • Sotsiaalvõrgustikud.
 • Arvuti viirused ja pahavara.
 • Pildi töötlus alused.
 • Piraatlus.
 • ID-kaart ja selle teenuste kasutamine.
 • Opsüsteemi kloonimine.
 • Arvutivõrgud ja Wifi seadistamine.
 • Krüptorahad.
 • Heli ja video monteerimise algõpe.
 • Loomulikult ei jää arvutiringist välja ka nutitelefonid, tahvelarvutid ning arvuti lisaseadmed.

Lisaväärtus

 • Korraldame iga-aastaselt arvutite töötoa seoses majasiseste üritustega ja võtame osa kooli poolt korraldatud tegevustest (matkad, laagrid, väljasõidud jne).
 • Ringitunnis omandada teadmised ja oskused annavad suure eelise arvutialaseks edasiõppeks.
 • Õpilane oskab omandatud teadmisi kasutada praktikas.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 6.- 9. kl
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 11.68€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja

Kadri-Leen Roos
kadrileen.roos@pernova.ee
tel.: 56839753

Tutvustus

Olen hobifotograafist IT-huviline jumestuskunstnik. Minu IT- ja tehnikahuvi sai alguse juba lapsepõlves, kuid tõeline soov tekkis hiljuti ning suundusin õppima IT-süsteemide nooremspetsialistiks.
Multimeediahuvi on mind samuti saatnud juba varajasest noorusest peale ning soov filme teha, töödelda ja vaadata kestab tänaseni. Kõik mu oskused, huvid ja hobid toetavad arvutialaseid tegevusi ja multimeedia loomist. Jumestust õppides tekkis mul sügavam huvi filmijumestuse vastu.
Soovin lastele edasi anda tegutsemisjulgust ning oskust erinevaid huvisid siduda.