Isetegijad – kokandus 1.-8. kl

Õppetöö

Isetegijad – kokandus I (1.-4. kl)

Ettevõtlikele poistele ja tüdrukutele, kellele meeldib meisterdada, valmistada lihtsamaid sööke ja ühiselt tegutseda. Huviringis arendatakse loogilist mõtlemist ja tehnilist taipu ning eneseväljendust ja esinemisjulgust.

Tegevused

 • Tutvutakse vormitavate materjalidega, mille käigus arenevad motoorsed oskused, ruumiline mõtlemine ja kompositsioonitaju.
 • Õpitakse erinevaid materjale (sh looduslikud- ja taaskasutus) ja sobivad töövõtted, millest luuakse omaloomingut.
 • Algteadmised toiduvalmistamist.
 • Läbi mänguliseõppe arendatakse loovust ja esinemisjulgust.
Isetegijad – kokandus II (3.-8. kl)

Loovatele ja ettevõtlikele tüdrukutele, kellele meeldib disainimine, meisterdame, kokkame ja luua ise tooteid, mida saab müüa. Osaleme erinevatel õpilaslaatadel ja huvikooli üritustel. Õpime juhtima oma emotsioone läbi mänguliste tegevuste. Õppetöö  käigus valmivad ehted, seebid, kreemid, küünlad jne.

Tegevused

 • Õpitakse tundma erinevaid materjale, millest arendada ja disainida tooteid –  taaskasutus, looduslik- ja tehismaterjalid.
 • Erinevad tehnikad ja tehnoloogia – ekspermentaaltehnikad (dekupaaž, marmoriseerimine, viltimine jm).
 • Materjalide ja erinevate tehnikate sidumine – looduskosmeetika, ehete valmistamine, tarbeesemed jm ehk siis sobitatakse kokku erinevaid materjale ja valitakse sobivad töövõtted.
 • Esmased teadmised ning kogemused müügi-ja reklaamitööst õpilaslaatade.
 • Teadmised ja oskused toiduvalmistamist.

Lisaväärtus

 • Loovuse arendamine, sotsiaalsed pädevused, otsustusvõime, eneseväljendusoskus.
 • Teadmised ettevõtlikkusest ja ettevõtlusest.
 • Tehnoloogia algteadmised ja praktilised oskused.
 • Osalemine õpilaslaatadel, ühisüritustel ja ekskursioonidel osalemine.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 1.-8. kl
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 23.36€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja