Isetegijad – ettevõtlikkus (Sindi) 3.-5. kl

Loovatele ja ettevõtlikele tüdrukutele, kellele meeldib disainimine, meisterdame ja luua ise tooteid, mida saab müüa. Osaleme erinevatel õpilaslaatadel ja huvikooli üritustel. Õpime juhtima oma emotsioone läbi mänguliste tegevuste. Õppetöö  käigus valmivad ehted, seebid, kreemid, küünlad jne.

Tegevused

 • Õpitakse tundma erinevaid materjale, millest arendada ja disainida tooteid –  taaskasutus, looduslik- ja tehismaterjalid.
 • Erinevad tehnikad ja tehnoloogia – ekspermentaaltehnikad (dekupaaž, marmoriseerimine, viltimine jm).
 • Materjalide ja erinevate tehnikate sidumine – looduskosmeetika, ehete valmistamine, tarbeesemed jm ehk siis sobitatakse kokku erinevaid materjale ja valitakse sobivad töövõtted.
 • Esmased teadmised ning kogemused müügi-ja reklaamitööst õpilaslaatade.

Lisaväärtus

 • Loovuse arendamine, sotsiaalsed pädevused, otsustusvõime, eneseväljendusoskus.
 • Teadmised ettevõtlikkusest ja ettevõtlusest.
 • Tehnoloogia algteadmised ja praktilised oskused.
 • Osalemine õpilaslaatadel, ühisüritustel ja ekskursioonidel osalemine.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 3.-5. kl
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 23.36€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja