Päikeselapsed (eelkool keelekümblus) 5.- 7. aastased

Õppetöö sisu

Huviringis loeme jutukesi ja luuletusi, arutleme ja vestleme, mida kuulsime. Pärast meisterdame tunni teemal erinevatest materjalidest midagi vahvat ja toredat. Tunni lõppedes mängime ja lahendame loovaid ülesandeid. Õppetöö eesmärgiks on toetada ja julgustada eesti keeles suhtlemist.
Õpikeskkonna oluliseks osaks on pingevaba õhkkond, iga lapse julgustamine ja tunnustamine ning laste omavaheliste sõprussuhete toetamine. Püütakse toetada iga lapse andeid ja võimeid ning arvestatakse nendega.

Tegevused

  • Jutu kuulamine, kujund maailma mõistmine, arutelu ja vestlus.
  • Käeline tegevus: joonistamine, maalimine, voolimine, meisterdamine jne.
  • Loovad ülesanded: arutelud, ettekanded, vestlus, näidendid, näitused vm.
  • Õppemängud ja õppekäigud.

Lisaväärtus

  • Huviring toetab üldhariduskooli keelekümblusõpet.
  • Läbi huvi pakkuvate aktiivõppe tegevuste arenevad lapse loovus, sotsiaalsed pädevused, otsustusvõime, kuulamise, kõne- ja eneseväljendusoskus.

Lisainfo

  •  Vanuserühm: 5-7 eluaastat
  • Õppekeel: eesti keel
  • Õppetasu: 11.68€ kuus
  • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja

Taivi Künnap (keelekümblusõpetaja)
taivi.kynnap@pernova.ee
tel.: 56602889

Tutvustus

Oma õpetajaks saamise teekonda alustasin Tartu Pedagoogilises koolis algklasside õpetaja erialal. Pidev enesetäiendamine on mulle tänaseks andnud oskused tegeleda erivajadustega õpilastega ja keelekümbluse õpetajana. Lisaks olen läbinud tehnikasuuna õpetaja täiendõpe TTÜ-s. Armastan ja väärtustan käsitööd. Selles vallas tegutsen õpetajatöö kõrvalt väikeettevõtjana tänagi. Pean käsitööd oma hobiks ning õpetajatöös olen võtnud eesmärgiks arendada näpuosavust ka oma õpilastes.
Vabal ajal meeldib mulle perega aega veeta ja looduses akusid laadimas käia.