Praktiline zooloogia 4.-6. kl

Kui sind huvitavad loomad, nende ehitus, eluviis ja käitumine, siis tule huviringi “Praktiline zooloogia”.

Õppetöö sisu

Õpime tundma erinevaid loomarühmi: imetajaid, linde, kalu, limuseid ja putukaid. Nende hulgas on hiiglasi ja kääbuseid ning neid, kelle nägemiseks peame abiks võtma mikroskoobi. Uurime loomi, kelle kohta arvame teadvat kõike ning ka neid, kes on tundmatud ja vajavad põhjalikumat käsitlemist.

Valdava osa õppetööst moodustavad praktikumid, laboratoorsed tööd ja vaatlused looduses.

Tegevused

 • Teooriat toetavad praktikumid.
 • Töö iPad-i, mikroskoobi ja binokulaariga.
 • Õppekäigud ja -ekskursioonid.
 • Loodusteemalised viktoriinid ja –filmid.
 • Uurimistööde ja referaatide koostamine.

Lisaväärtus

 • Külastame looduskeskusi, muuseume, loomakliinikut ja loomaaeda.
 • Kaasaegsete õppevahendite kasutamine huviringi töös.
 • Praktiliste oskuste omandamine erinevates tegevustes.
 • Koostöö Tartu Ülikooli ja Eesti Loodusmuuseumi ja Tallinna Loomaaiaga.
 • Huviringi liikmetel on võimalus osa võtta looduslaagritest ja teistest ühisüritustest.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 4.-6. kl (I grupp tüdrukud, II grupp poisid)
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 11.68 € kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja

Milvi Talts
milvi.talts@pernova.ee

Tutvustus

Olen loodusainete õpetaja ning juhendan erinevaid loodussuunalisi huviringe. See on töö, mis mulle meeldib ja pakub erinevaid väljakutseid. Minu jaoks on oluline, et õpikeskkond pakuks õpilasele maksimaalseid võimalusi, vähendaks koolistressi ning tõstaks laste sisemist õpimotivatsiooni.

Öeldakse, et loodus on parim õpetaja kõigile, kes tahavad õppida. Loodus avardab meie silmaringi, õpetab meile kannatlikkust, töökust ja enesekindlust. Loodan, et õppekäigud loodusesse, minu entusiasm ja armastus looduse vastu inspireerib ka minu õpilasi ning aitab kaasa nende isiksuse kujunemisele.

Lisaks õpetajatööle olen teinud loodusmajas temaatilisi näitusi ja juhendanud õpilaste uurimistöid. Olen õppinud raamatukogundust ja bibliograafiat ning loodusteadusi Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Olen täiendanud end erialaselt mitmetel erinevatel seminaridel ja koolitustel. Praegu on käimas minu 36. tööaasta.

Minu huvialadeks/hobideks on reisimine, ajalugu, filmi- ja teatrikunst ning mõistagi kõik loodusega seonduv.