Putukateadus algajatele 2.-4. kl

Õppetöö sisu

See huviring on neile, kes armastavad putukaid. Uurime – kes on putukad? Millest nad toituvad? Kus nad elavad? Õpime tundma putukamaailma tohutut liigirikkust ja mitmekesisust ning seda, kui suur tähtsus on putukatel looduses ja inimese elus.

Tegevused

 • Praktiline taimede- loomade (putukate) tundmaõppimine.
 • Putukate määramine ja prepareerimine.
 • Töö luubi ja binokulaariga.
 • Uurimistööde ja referaatide koostamine.
 • Õppekäigud ja -ekskursioonid.

Lisaväärtus

 • Külastame muuseume ja erinevaid looduskeskusi.
 • Kaasaegsete õppevahendite kasutamine huviringi töös.
 • Praktiliste oskuste omandamine erinevates tegevustes.
 • Huviringi liikmetel on võimalus osa võtta looduslaagritest ja teistest ühisüritustest.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 2.-4. kl
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 11.68€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja

Milvi Talts
milvi.talts@pernova.ee

Tutvustus

Olen loodusainete õpetaja ning juhendan erinevaid loodussuunalisi huviringe. See on töö, mis mulle meeldib ja pakub erinevaid väljakutseid. Minu jaoks on oluline, et õpikeskkond pakuks õpilasele maksimaalseid võimalusi, vähendaks koolistressi ning tõstaks laste sisemist õpimotivatsiooni.

Öeldakse, et loodus on parim õpetaja kõigile, kes tahavad õppida. Loodus avardab meie silmaringi, õpetab meile kannatlikkust, töökust ja enesekindlust. Loodan, et õppekäigud loodusesse, minu entusiasm ja armastus looduse vastu inspireerib ka minu õpilasi ning aitab kaasa nende isiksuse kujunemisele.

Lisaks õpetajatööle olen teinud loodusmajas temaatilisi näitusi ja juhendanud õpilaste uurimistöid. Olen õppinud raamatukogundust ja bibliograafiat ning loodusteadusi Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Olen täiendanud end erialaselt mitmetel erinevatel seminaridel ja koolitustel. Praegu on käimas minu 36. tööaasta.

Minu huvialadeks/hobideks on reisimine, ajalugu, filmi- ja teatrikunst ning mõistagi kõik loodusega seonduv.