Tarkuseterad (keelekümblus) 1.-3. kl

Õppetöö sisu

Huviringis avastame ja uurime meid ümbritsevat põnevat maailma. Vestleme, vaatleme, teeme katseid, meisterdame, kasutades erinevaid materjale, töövahendeid ning tehnikaid. Tarkuseterade huviringis pööratakse suurt rõhku sotsiaalsete ja individuaalsete oskuste arendamisele. Õpetaja kasutab interaktiivseid meetodeid, näitlikke õppevahendeid ning lihtsaid sõnu ja lausekombinatsioone. Õppetöö ja keeleõpe toimub läbi aktiivõppe meetodite. Huviringi teemade valikul arvestatakse õpilaste huvidega ning ea- ja jõukohasusega.

Tegevused

 • Edendame kõne- ja väljendusoskust läbi vestluste,  mängude ja meisterdamise.
 • Arendame lapsel keskkonnateadlikkust.
 • Kinnistame teadmisi läbi õppefilmide, praktiliste- ja käeliste tegevuste.
 • Arendame käelist võimekust meisterdamisel erinevaid tehnikaid ja töövahendeid kasutades.
 • Toetame füüsilise keha arengut läbi liikumismängude ja õppekäikude.

Lisaväärtus

 • Huviring toetab esimese kooliastme keelekümblusõpet.
 • Läbi huvi pakkuvate aktiivõppetegevuste arenevad lapse loovus, sotsiaalsed pädevused, otsustusvõime, kuulamise, kõne- ja eneseväljendusoskus eesti keeles.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 1.-3. kl (kui teie laps on vanem, palume eelnevalt konsulteerida õpetajaga)
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 11.68€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja

Evelin Nigula
evelin.nigula@pernova.ee
tel.: 56937919

Tutvustus

Minu teekond õpetajaameti juurde on olnud käänuline ja huvitav. Enne suurt äratundmisrõõmu, et just lastega töötamine on minu suurim kirg ja väljakutse, õppisin Eesti Maaülikoolis aiandust ning hiljem juba Tallinna Tehnikaülikoolis õpetajaametit. Olen läbinud mitmeid täiendkoolitusi ja -õppeid (keelekümblus, HEV-koolitused, STEAM), et paremini mõista laste vajadusi (ka erivajadusi) ning olla neile toeks uute teadmiste-oskuste avastamisel.
Armastan väga loodust ja elan selle rütmis. Jalutuskäigud metsas ja matkad rabades on tegevused, mis laevad minu akusid ning on inspiratsiooniallikateks. Loodusringi õpetajana loodan istutada või veel suuremaks kasvatatada oma õpilastes huvi looduse ja selle hoiu vastu. Julgustan lapsi avastama ning uurima (loodus)keskkonda, kus elame.
Loomeinimesena tegen palju käsitööga (kudumine, heegeldamine, kokandus jne), mis on suureks plussiks minu töös.
On ju väga tore kui su töö ja hobid käivad käsikäes!