Pernova Hariduskeskus on tegelenud keelekümblusega 6 aastat. Keelekümbluse võrgustikuga liitusime 2016 aastal. Huvi keelekümbluse huviringide vastu on aasta-aastalt kasvanud. Kuue aastaga kokku on meie huviringides saanud eesti keelt omandada üle 212 eesti keelt emakeelena mitte kõnelevat õpilast.

Hetkeseisuga on avatud 3 keelekümbluse huviringi, kus õpetajad viivad läbi huviringe eesti keelt emakeelena mitte rääkivatele õpilastele.

Tutvu meie keelekümblus huviringidega siin: