Pernova Hariduskeskus on tegelenud keelekümblusega 6 aastat. Keelekümbluse võrgustikuga liitusime 2016 aastal. Huvi keelekümbluse huviringide vastu on aasta-aastalt kasvanud. Nelja aastaga kokku on meie huviringides saanud eesti keelt omandada üle 130 eesti keelt emakeelena mitte kõnelevat õpilast.

Hetkeseisuga on avatud viis keelekümbluse huviringi kus õpetajad viivad läbi huviringe eesti keelt emakeelena mitte rääkivatele lastele.