Entomoloogia

Huviringid on mõeldud loodushuvilistele õpilastele, kes soovivad täiendada oma teadmisi entomoloogias. Õppetöö käigus tehakse tutvust putukate imelise maailmaga – õpitakse tundma putukate anatoomiat ja bioloogiat. Saadakse ülevaade Eesti putukafauna mitmekesisusest ja  tähtsusest looduses.

Oluline osa on praktilisel õppel, ekskursioonidel ja välitöödel.

TEGEVUSED

1/3 õppetöö mahust loengud,  2/3 moodustavad praktikumid ja laboratoorsed tööd: putukate prepareerimine, määramine, kogutud materjali vormistamine.

LISAVÄÄRTUS

  • Bioloogiaolümpiaadiks ettevalmistus.
  • Abi uurimistööde koostamisel.
  • Õpilaste kaasamine rahvusvahelistesse koostööprojektidesse.
  • Kaasaegsete õppevahendite kasutamine ringitöös.
  • Koostöö erinevate teadusasutustega (Tartu Ülikool, Eesti Loodusmuuseum ja Tallinna Loomaaed)

SAAVUTUSED

Edukalt sooritatud uurimustööd, bioloogia olümpiaadid, sisseastumiskatsed ülikoolidesse.

LISAINFO

  • Osalejad: 8.- 12. kl
  • Õppekeel: eesti keel
  • Õppetasu: 10.80 € kuus
  • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja

Milvi Talts
milvi.talts@pernova.ee

Pildid ja videod