Filmimeistrid

Huviring loomingulistele lastele vaata videot . Õppimise käigus läbitakse kogu lühifilmi tegemise protsess. Kui soovid ise filme teha, siis liitu meiega! Huvikoolil on kaasaegsed tehnilised vahendid ja stuudio.

Õppesisu

 • Õppimine toimub läbi erinevate ülesannete lahendamise ehk siis  läbi filmimise vaata videot
 • Lisaks uuritakse pilte ja helisid, nutiseadmeid, kaameraid, valgust ja helitehnikat (projekt Varaait vol 13, toetas Pärnu Haridusosakond).
 • Võimalusel kohtume omaala spetsialistidega (operaatorid, režissöörid, fotograafid jne).
 • Läbi filmise ja monteerimise  õpitakse, kuidas on tehtud lühifilm, uudis, reklaam, õppefilm ja intervjuu.
 • Kui sa oled õppimises järjepidev ja läbid viieaastase õppe, siis omandad põhiteadmised filmitootmise protsessist ning põhiteadmised operaatoritööst ja montaažist. Saad ettevalmistuse edasiõppeks gümnaasiumis või kutsehariduskeskuses meediavaldkonnas  Pärnu Ühisgümnaasium vaata video 1 , video 2

Tegevused

 • I õppeaastasissejuhatus audio- ja filmimaailma ning kätkeb ennast pigem igapäevaseid nutiseadmeid kajastavat võimaluste maailma. Tutvustatakse noorele valdkonda ja külastatakse erinevaid ettevõtteid/asutusi.
 • I-III õppeaasta algteadmised audio- ja filmiproduktsioonist kus põhirõhk on iseseisval- ja rühmatööl, mille käigus õpitakse kasutama erinevaid lihtsamaiad audio- ja video tehnovahendeid ning erinevaid vabavaralisi programme.
 • IV-V õppeaasta on mõeldud süvahuvilistele, kus noore areng on süsteemne, toetab  erialavalikut ning süvahuvi antud eriala valdkonna vastu. Õppetöö on projektipõhine, suunatud meeskonnatööle ning ettevõtlikkusele ja kontsentreerutakse konkreetsetele õpioskustele ning tulemuslikele väljunditele.

Lisaväärtus

Õppetöö käigus tehakse palju praktilisi töid (intervjuude, uudiste, reklaamide jms tegemine)  vaata videot  Praktiliste tööde käigus omandatakse oskusi nii heli kui ka kaadrite montaažiks, kasutades lihtsamaid filmimonteerimise programme. Tehtud tööd laetakse youtube’i kanalisse.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 4. -9. kl
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 21.60€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

ÕPETAJA

Jüri Looring vaata videot

jyri.looring@pernova.ee

Pildid ja videod