Keraamika

Huviringis on võimalik oma kätega valmistada savist esemeid. Õpilane saab proovida erinevaid voolimistehnikaid ja valmistada erinevaid taieseid väikesest loomakesest  kuni suurema anumani. Keraamika huviringis kasutatavaks materjaliks on savi ja eesmärgiks sellest esemete valmistamise õppimine.

Ringi on oodatud ka teist kodukeelt kõnelevad õpilased.

ÕPPETÖÖ SISU

 • Teadmised materjalist ja esmased töövõtted savi töötlemisel.
 • Oskused käsitseda lihtsamaid tööriistu kui ka väga keerukaid nagu potikeder.
 • Teadmised ja oskused savist esemete põletamisel ja glasuurimisel.
 • Fantaasia, loovuse, planeerimis- ja mõtlemisoskuse ning käelise vilumuse arendamine.

Tööülesannete valikul on eesmärgiks arendada laste motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju ja kujutlusvõimet. Oluline eesmärk on õpilaste iseseisvuse kasvatamine. Kujundatakse oma töö kavandamise oskust nii üksi kui ka rühmas töötades. Ringis osalenu omandab ülevaate keraamikast ja loob eeldused edasiõppeks.

LISAVÄÄRTUS

 • Läbi käeliste tegevuse areneb mõtteerksus ja fantaasia.
 • Võimalus viia läbi üldhariduskooli loovtöö praktilist osa.
 • Tekivad kontaktid ja suhtlus erikeelsete laste vahel.
 • Teise kodukeelga lastel on võimalus praktiseerida eesti keeles suhtlemist.
 • Õpilane saab teha oma kätega kingituse sõbrale kui ka kaunistus koju.

SAAVUTUSED

 • Head suhted ning kontaktid eesti ja vene laste vahel.
 • Vene laste paranenud suhtumine eestlastesse ning Eesti elusse.
 • Vene laste paremaks muutunud eesti keele oskus.
 • Edukalt sooritatud loovtööd.
 • Huvikooli meenete välja töötamine (kellukesed, rinnamärgid, ehted jne)
 • Osalemine näitustel.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 1.-9. kl
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 21.60€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

INFO JA REGISTREERIMINE

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

ÕPETAJA

Linda Maasikas (keelekümblusõpetaja), tel: +372 55654636
linda.maasikas@pernova.ee

Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA

Pildid ja videod