Loovuselaegas

Õppetöö sisu

Huviring on mõeldud loovushuvilistele tüdrukutele 1.-6. klass, kes soovivad paremini tundma õppida nii iseennast, kui ka meid ümbritsevat keskkonda. Huviringis anname ülevaate loovkirjutamist ja -joonistamist hõlbustavatest töövõtetest, loovuse seostest isiksuse, temperamendi ja intelligentsusega. Samuti loovust mõjutavatest teguritest ja loovuse arendamise võimalustest.

Läbi mitmekesiste praktiliste tegevuste õpime erinevaid materjale ja nende kasutamise võimalusi. Mille läbi areneb õpilastes motoorika, eneseväljendus- ja grupitööoskus.

Kasutame erinevaid improvisatsiooni- ja draamaõppemeetodeid, mida toetavad füüsiliste, hääleliste ja sõnaliste eneseväljendusoskuste katsetamine ja arendamine.

TEGEVUSED

 • Osaleme draamaprotsessides, minietüüdides.
 • Käime ekskursioonidel ja kutsume ise endale huvitavaid külalisi.
 • Arendame loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, ise hakkama saamise võimet.
 • Kinnistame teadmisi läbi õppefilmide, mängude, kunstiliste ja käeliste tegevuste.
 • Meisterdame taaskasutatavatest materjalidest erinevates tehnikates uusi tegelasi ja esemeid.
 • Toetame füüsilise keha arengut ja tunnetust läbi loovmuusika ja –liikumise.
 • Avame meeled vaba joonistamisega.

LISAVÄÄRTUS

 • Läbi aktiivõppe arenevad lapse loovus, sotsiaalsed pädevused, otsustusvõime, eneseväljendus- ja esinemisoskus.
 • Laps oskab hinnata ja väärtustada teisi inimesi sellisena nagu nad on loodud.
 • Laps oskab genereerida ideid ja otsida neile sobivaid lahendusi

Lisainfo

 • Vanuserühm: 1.-6. kl
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 10.80€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

ÕPETAJA

Kaidi Kvatš (keelekümblusõpetaja) +372 5551 9144
kaidi.kvats@pernova.ee

Loovuslaegas 2016 – Spherical Image – RICOH THETA

Pildid ja videod