Noored tehnikud

Õppetöö sisu

Huviring on mõeldud neile, kes lisaks üldisele tehnikahuvile tahavad ise oma kätega midagi valmis ehitada.

Juhul, kui sa erinevate materjalide, elektroonika ja programmeerimisega  veel teretuttav pole, mõistad huviringi tulles, et esmapilgul keerukate sõnade taga peituvad tegelikult väga põnevad tegevused. Õpitakse tundma erinevaid materjale, töövahendeid ja mõõteriistu, tutvutakse elektroonika alustega nii teoreetiliselt kui praktiliselt. Õpilased saavad tegeleda oma individuaalprojektidega ja kasutada selleks ringi käsutuses olevaid vahendeid. Kõikide õpilastega tegeletakse eraldi vastavalt nende teadmistele ja võimetele.

Arendame tehnilist mõtlemist, saame teadmisi ja kogemusi erinevate materjalide kasutatavustest ning töötamise põhimõtetest. Õpime analüüsima tehnoloogilisi lahendusi, kasutama uusi materjale ja tööriistu oma ideede teostamisel ja omandame igapäevaeluks vajalikke oskusi.  Õpime vaatlema ja analüüsima looduslikku ja inimtekkelist maailma. Arendame sotsiaalseid suhtlemisoskusi läbi ühistegevuste.

Tegevused

 • Materjalide töötlemise tehnikad (lõikamine, saagimine, taondamine, puurimine, viilimine, neetimine, lihvimine, poleerimine jne).
 • Erinevate looduslike ja tehismaterjalide tundmaõppimine.
 • Kavandite loomine.
 • Tööriistade ja -vahendite käsitsema õppimine.
 • Masinate, mehhanismide ja robotseadmete tundmaõppimine ja kasutamine.
 • Lihtsamate füüsikaliste nähtuste tundmaõppimine.
 • Õpime leidma loovaid lahendusi, töötama rühmas ja viima lõpuni valitud ülesande.
 • Ohutustehnika nõuded erinevate töövõtete rakendamisel.

Lisaväärtused

 • Huvikoolist leiad samade huvidega sõpru.
 • Loova mõtlemise kasutamine erinevate probleemide lahendamisel.
 • Endale seatud ideede elluviimine arendab sisemist õpioskus.
 • Probleemide ja ideede lahendamine arendab loogilist analüüsioskus.
 • Võimalus osa võtta laagritest ja teistest huvikooli ühisüritustest.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 2.- 6. kl
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 10.80€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

ÕPETAJA

Allan Kauge
allan.kauge@pernova.ee

Pildid ja videod