Päikeselapsed (eelkool keelekümbus)

Õppetöö sisu

Huviringis loeme muinasjutte, arutleme ja vestleme, mida kuulsime. Pärast meisterdame muinasjutu teemal erinevatest materjalidest midagi vahvat ja toredat. Tunni lõppedes mängime ja lahendame loovaid ülesandeid. Õppetöö eesmärgiks on toetada ja julgustada eesti keeles suhtlemist.
Õpikeskkonna oluliseks osaks on pingevaba õhkkond, iga lapse julgustamine ja tunnustamine ning laste omavaheliste sõprussuhete toetamine. Püütakse toetada iga lapse andeid ja võimeid ning arvestatakse nendega.

Tegevused

  • Jutu kuulamine, kujundmaailma mõistmine, arutelu ja vestlus.
  • Käeline tegevus: joonistamine, maalimine, voolimine, meisterdamine jne.
  • Loovad ülesanded: arutelud, ettekanded, vestlus, näidendid, näitused vm.
  • Õppemängud ja õppekäigud.

Lisaväärtus

  • Huviring toetab üldhariduskooli keelekümblusõpet.
  • Läbi huvi pakkuvate aktiivõppe tegevuste arenevad lapse loovus, sotsiaalsed pädevused, otsustusvõime, kuulamise, kõne- ja eneseväljendusoskus.

Lisainfo

  •  Vanuserühm: 5-7 eluaastat
  • Õppekeel: eesti keel
  • Õppetasu: 10.80€ kuus
  • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

ÕPETAJA

Taivi Künnap (keelekümblusõpetaja) +372 56602889

taivi.kynnap@pernova.ee

Pildid ja videod