Särasilmsed uurijad (eelkool)

Miks seened ei räägi? Mis värvi on karunahk? Miks koertele ei meeldi kassid? Kas mesilane saab oma nõelaga õmmelda ka?  …  otsime tekkinud küsimustele vastuseid. Huviring on mõeldud loodushuvilistele eelkooliealistele lastele, kelle huviks on loodus. Õppetöö on mänguline ja teemade valikul arvestatakse laste huvidega ning ea- ja jõukohasusega.

Tegevused

 • Esitame looduse kohta palju küsimusi ja otsime vastuseid.
 • Uurime, vaatleme ning avastame loodust selle erinevates vormides nii õues, klassiruumis kui ka meie loomaruumis.
 • Kinnistame uusi teadmisi läbi eakohaste õppefilmide, mängude, kunstiliste või käeliste tegevuste.
 • Meisterdame erinevatest taaskasutus materjalidest ja erinevates tehnikates põnevaid asju.
 • Teeme loodusvaatlusi, looduseksperimente ja -katseid, töötame binokulaariga, jälgime loodust jne.
 • Külastame teisi Pernova Hariduskeskuse  ringe ning temaatilisi näitusi.
 • Aeg-ajalt seame sammud ka Pärnu linna (matkad, õppekäigud, laagrid).
 • Õppimine toimub vabas õhkkonnas läbi lõbusa äraolemise, õues- ja aktiivõppena.

Lisaväärtus

 • Eelteadmised esimese kooliastme loodusõpetusest.
 • Läbi aktiivõppe arenevad lapse kõrgemad tunnetuslikud oskused: kriitiline mõtlemine, küsimuste esitamise oskus, probleemide lahendamise oskus, suuline ja kirjalik. eneseväljendamise oskus, otsustusvõime, loovus ja sotsiaalsed pädevused.
 • Laps hoiab, väärtustab ja armastab loodust rohkem, kui ta saab seal aktiivselt tegutseda, ringi liikuda, vaadelda, uurida, kogeda. Lapsel areneb õige ja positiivse enesehinnangu kujundamine ja teistega arvestamine.

Lisainfo:

 • Vanuserühm: 6-7 aastased
 • Õppekeel: eesti
 • Õppetasu: 10.80€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

ÕPETAJA

Evelin Nigula, evelin.nigula@pernova.ee

Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA

Vaata õpilaste töid ja tegemisi siit ja facebook

Pildid ja videod