Superkokad (keelekümblus)

Õppetöö sisu

Superkokkade huviring on mõeldud teise kodukeelega kokandushuvilistele õpilastele. Ringitöö käigus õpitakse tundma hügieeninõudeid, tööohutust ja esmaabi köögis, toiduainete mõõdu- ja kaaluühikuid, erinevate roogade valmistamist ja serveerimist, stiilipidude korraldamist, läbi keelekümbluse põhimõtete.

Huviringis pööratakse suurt rõhku sotsiaalsete ja individuaalsete oskuste arendamisesse. Õpetaja kasutab interaktiivseid meetodeid, näitlikke õppevahendeid ning lihtsaid sõnu ja lausekombinatsioone. Õppetöö ja keeleõpe toimub läbi aktiivõppe meetodite. Huviringiteemade valikul arvestatakse õpilaste huvidega ning ea- ja jõukohasusega.

Tegevused

 • Valmistame ja degusteerime maitsvaid ning tervislikke roogasid.
 • Õpime tundma toiduainete kaalu- ja mõõduühikuid, lugema retsepte ja tööjuhendeid.
 • Külastame Pärnu linna restorane ja kohvikuid.
 • Arendame loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, ise hakkama saamise võimet.
 • Õpime tööohutust ja esmaabi köögis.
 • Korraldame meeleolukaid stiilipidusid.
 • Vaatame, mis toimub toiduainekeemias.
 • Avastame erinevate maade rahvusköökide ja kultuuride saladusi jne.

Lisaväärtus

 • Huviring toetab üldhariduskooli keelekümblusõpet.
 • Omandab eelteadmised kokandusest, mis hõlmavad säästvat tarbimist, tervislikku toitumist, tööohutust ja toiduaineõpetust.
 • Läbi aktiivõppe arenevad lapse loovus, sotsiaalsed pädevused, otsustusvõime, eneseväljendusoskus eesti keeles.
 • Laps oskab hinnata ja väärtustada tervislikke, ise tehtud toite omandades olulised teadmised kogu eluks.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 1.- 4. kl
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 21.60€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

ÕPETAJA

Kaidi Kvatš (keelekümblusõpetaja) +372 5551 9144

kaidi.kvats@pernova.ee

Pildid ja videod