Loodusmängud

Õppetöö sisu

Kui sulle meeldib  loodus, mängud ja meisterdamine, siis see huviring on just sulle. Uurime loodust läbi mängude  – lauamängud, liikumismängud, tähelepanumängud, interaktiivsed mängud jne. Lisaks teeme palju muud põnevat.

Mäng lapse elus on kasvatuse ja arenguvahend ning tema elu organiseerimise vorm. Mängus laps õpib, teeb teatud tööd ja kujundab oma suhtlemisoskusi. Mäng on lapse tunnetusvahend, lapsele meelepärane ja rõõmu toov tegevus.  Lapsele märkamatult toimub füüsiline areng (seotud liikumise ja kehaga), sotsiaalne areng (rollimängudes läbi elatu annab lapsele kindluse), emotsionaalne areng läbi positiivsete emotsioonide, vaimne areng (laps sobitab mängu kõik teadmised, mida omab), areneb kõne ja veel palju muudki.

Lisaväärtus

  • Läbi käelise tegevuse ja mängu areneb analüüsioskus ja õpib  tundma rõõmu loomingulisest eneseväljendusest.
  • Areneb grupitöö oskus.
  • Õpib siduma mõttetööd ja käelist tegevust.

Lisainfo

  • Vanuserühm: 1.-3. kl
  • Õppekeel: eesti keel
  • Õppetasu: 10.80€ kuus
  • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

ÕPETAJA

Evelin Nigula (keelekümblusõpetaja)
evelin.nigula@pernova.ee

Pildid ja videod

Pernova Loodusmaja - Taimeseadering