Tarkuseterad (keelekümblus)

Õppetöö sisu

Huviringis avastame ja uurime meid ümbritsevat põnevat maailma. Vestleme, vaatleme, teeme katseid, meisterdame, kasutades erinevaid materjale, töövahendeid ning tehnikaid. Tarkuseterade huviringis pööratakse suurt rõhku sotsiaalsete ja individuaalsete oskuste arendamisele. Õpetaja kasutab interaktiivseid meetodeid, näitlikke õppevahendeid ning lihtsaid sõnu ja lausekombinatsioone. Õppetöö ja keeleõpe toimub läbi aktiivõppe meetodite. Huviringi teemade valikul arvestatakse õpilaste huvidega ning ea- ja jõukohasusega.

Tegevused

 • Edendame kõne- ja väljendusoskust läbi vestluste,  mängude ja meisterdamise.
 • Arendame lapsel keskkonnateadlikkust.
 • Kinnistame teadmisi läbi õppefilmide, praktiliste- ja käeliste tegevuste.
 • Arendame käelist võimekust meisterdamisel erinevaid tehnikaid ja töövahendeid kasutades.
 • Toetame füüsilise keha arengut läbi liikumismängude ja õppekäikude.

Lisaväärtus

 • Huviring toetab esimese kooliastme keelekümblusõpet.
 • Läbi huvi pakkuvate aktiivõppetegevuste arenevad lapse loovus, sotsiaalsed pädevused, otsustusvõime, kuulamise, kõne- ja eneseväljendusoskus eesti keeles.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 1.-3. kl (kui teie laps on vanem, palume eelnevalt konsulteerida õpetajaga)
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 10.80€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

ÕPETAJA

Eveli Nigula (keelekümblusõpetaja) +37 256 937 919

evelin.nigula@pernova.ee

Pildid ja videod