Huviringi juhendaja koolitus algajale

HUVIRINGI JUHENDAJA KOOLITUS algajale LTT ( loodus-, täppisteadus, tehnoloogia) valdkonnas.

 
Registreerimislink avatud 18. september – 6. oktoober  SIIN

Koolitus on TASUTA. Koolitust rahastab Pärnu Linnavalitsus riiklikust täiendavast huvihariduse ja huvitegevuse toetusest.
Koolituse viib ellu Eesti Teadushuvihariduse Liit ja Liidu liikmed.

Koolitusel osalemise tingimused:

 • Huvi LTT valdkonna vastu
 • Võimalus osaleda kõigil koolitspäevadel
 • Valmisolek huviringiga alustada jaanuar – september 2020

Sihtrühm:

Pärnu kolledži tudengid, Kutsehariduskeskuse gümnaasiumijärgse õppe noored, Saksa Tehnoloogiakooli õppurid, Täiskasvanute gümnaasiumi õpilased, gümnasistid, täiskasvanud – kõik, kellel on huvi LTT valdkonna vastu ning motivatsioon tulevikus juhendada 7-19 aastastele suunatud LTT valdkonna huviringe.

Koolituse eesmärk:

 • Leida Pärnu piirkonnast ausaid, avatud, loovaid, algatusvõimelisi ja koostöövalmeid, otsustus- ja kohanemisvõimega, hea suhtlemisoskusega, sallivaid, empaatilisi, tasakaalukaid, pinget taluvaid, samas järjekindlaid ja vastutustundlikke inimesi, kes soovivad töötada noortega luues neile turvalise ja motiveeriva õpikeskkonna.
 • Anda algteadmised ja esmased oskused LTT valdkonna huviringi käivitamiseks ja selle juhendamiseks.
 • Läbi motiveeritud juhendajate leidmise tõsta LTT huvialade ringide töö kvaliteeti ja mitmekesisust Pärnu piirkonnas.

Koolituse teemad ja tegevused:

 • Õppetöö korraldus, õiguslik raamistik, dokumentatsioon, väljund: 4X45
 • Kuidas luua õpikeskkondi, mis oleksid noortele võimalikult inspireerivad ja viljakad elus vajalike oskuste ja teadmiste õppimiseks. Mitteformaalse õppimise toetamine: 4X45
 • Rahastamine ja turundamine: 4X45
 • Projektitaotluste vormistamine, esitamine, projektijuhtimine ja lõpparuandlus: 4X45
 • Huviringi tunnivaatlused: 8X45
 • Huviringi juhendaja/õpetaja töövarjuks olemine, tunnis aktiivne osalemine õppija ja juhendajana, tunni läbiviimine (4 nädalat)
 • Lõputöö: Teeme ise huviringi (tegevusplaani koostamine)

 
Toimumiskohad:
Pernova Hariduskeskus, Paikuse Huvikool

Orienteeruv ajakava: oktoober-jaanuar 2020

Esimene kohtumine 09. oktoober 2019  16.30 – 19.00 Pernova Loodusmajas. Koolituse sisu tutvustamine, ootuste kaardistamine, optimaalse ajakava koostamine.

 

Translate »