Loodusmaja

Looduse tundmine võimaldab inimesel sügavamalt mõista maailma ja selle toimimist. Loodusmaja roll  on olla teejuhiks lastele ja noortele looduse mitmekesisuse avastamisel praktilise kogemusõppe abil ja avardada meie kõigi maailmapilti ja keskkonnateadlikkust.

         Külastuskeskus

         Planetaarium/kerakino

Loodusmaja asub Pärnu linnas Tammsaare pst 57

Translate »