Õppekava toetavad programmid lasteaedadel

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.

Õpperogrammid Pärnu linna lasteaedadele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaallasteaedadele.

Õuesõpe

Suvi linnas (PÕK)
Sügis metsas (PÕK)

Õues ja ruumis

Kes elab tiigis?  (PÕK)
Meri, rand ja rannaniit

Õpperetked

Metsarada
Läänemere elustik

Programmid

Lemmikloom ja inimene (PÕK)
Eesti metsloomad (PÕK)
Seemnest kasvab taim
Päike ja meie koduplaneet Maa

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 1.-3. klass

VABANDAME HOOLDUSTÖÖD, programmide sisud  kättesaadavad JUULIS

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.

Õpperogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolidele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskooldele.

Õpperogrammid

Tiigielustik (PÕK)
Organismide rühmad (PÕK)
Kübarseente uurimine (PÕK)
Lemmiklooma tund (PÕK)
Ilmavaatlus (PÕK)
Ilmakaared, kaart ja kompass (PÕK)
Loovad mängud taimedega
Taim – kasvukeskkond, kohastumused ja eluring
Inimene, tervis ja keskkond UUS
Eesti metsloomad ja nende eluviis UUS
Planeedid ja päike UUS

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 4.-6. klass

VABANDAME HOOLDUSTÖÖD, programmide sisud  kättesaadavad JUULIS

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.

Õpperogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolidele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskooldele.

Õpperogrammid

Tiigielustik (PÕK)
Mikroskoopia – turbasammal ja turvas (PÕK)
Mikroskoop ja rakk (PÕK)
Vee puhastamine (PÕK)
Õppekäik  – Pärnu jõgi (PÕK)
Õppekäik – Pärnu rannaniidu matkarada (PÕK)
Õppekäik  – Pärnumaa ökosüsteemid
Lähim täht Päike (PÕK)
Päikesesüsteemi planeedid (PÕK)
Maavarad Eestis (PÕK)
Muld ja mullaelustik UUS

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 7.-9. klass

VABANDAME HOOLDUSTÖÖD, programmide sisud  kättesaadavad JUULIS

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.

Õpperogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolidele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskooldele.

Õpperogrammipäev

Loodusainete programmipäve 7.-9.kl

Õpperogrammid

Bioloogia/Geograafia
Mikroskoopia – rakkude mitmekesisus (PÕK)
Mikroskoopia – taimerakk (PÕK)
Mikroskoopia – seened (PÕK)
STEAM: Kaardid ja orienteerumine (PÕK) UUS
STEAM: Inimkeha kui tervik (PÕK) UUS
Kala välis- ja siseehitus  – kala lahkamine (PÕK)
Eesti imetajad: koljude määramine (PÕK)
Lülijalgsete rühmade võrdlemine (PÕK)
Selgrootute rühmade võrdlus (PÕK)
Selgroogsete rühmade võrdlus UUS
GPS matk Pärnu rannas (PÕK)
Kivimiringe (PÕK)
Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPSi abi (PÕK)
Kivististe määramine (PÕK)
Kiirgusega seotud keskkonnaprobleemid ning ohud Eesti elanikkonnale (PÕK)
Bioindikatsioon (tiigipüük) (PÕK)
Eesti kivimid ja geoloogiline ehitus
Eesti putukafauna
Limused
Õppekäik – Pärnu rannaniidu matkarada (PÕK)
Keemia
Anorgaaniliste ainete keemilised omadused (PÕK)
Veeanalüüs (PÕK)
Looduslike objektide analüüs (PÕK)
Tuntumad metallid 8. klass (PÕK)
Tuntumad metallid 9. klass (PÕK)
STEAM: keemilised elemendid ja ainete ehitus UUS
Füüsika/Astronoomia
Astronoomia internetis, nutiseadmetes (PÕK)
Kosmosetehnoloogiad (PÕK)

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 10.-12. klass

VABANDAME HOOLDUSTÖÖD, programmide sisud  kättesaadavad JUULIS

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.

Õpperogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolidele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskooldele.

Õpperogrammid

Bioloogia/Geograafia
Kiirgusega seotud keskkonnaprobleemid ning ohud Eesti elanikkonnale (PÕK)
Kivististe määramine (PÕK)
GPS matk Pärnu rannas (PÕK)
Eesti imetajad: koljude määramine (PÕK) UUS
STEAM: Inimkeha kui tervik (PÕK) UUS
Eesti maavarad – potentsiaalid ja alternatiivid UUS
Taimede anatoomia ja füsioloogia UUS
Keemia
Anorgaaniliste ainete keemilised omadused (PÕK)
Looduslike objektide analüüs  (PÕK)
Füüsika/Astronoomia
Astronoomia internetis, nutiseadmetes (PÕK)
Kosmosetehnoloogiad (PÕK)
Galaktikad ja kosmoloogia (PÕK)
Translate »