Õppekava toetavad programmid
lasteaedadele

Õppeprogramm 2×45 min (kuni 24-le õpilasele) 140€
Õppeprogramm 3×45 min (kuni 24-le õpilasele) 210€

Programmiga liitumiseks on vaja registreerida. Registreerimisleht täita Pärnu linna üldhariduskoolidel ja edastada e-postiga Pernova Hariduskesksele. Registreerimisleht: PDF ja ODT

Otsimismängud õues

Suvi linnas (PÕK)
Sügis metsas (PÕK)

Õpperetked

Loomade tegutsemisjäljed
Kevadine mets

Programmid

Meri, rannaniit ja roostik
Õpperetk – Rannaniidu elustik (PÕK)
Lemmikloom ja inimene (PÕK)
Eesti metsloomad (PÕK)
Seemnest kasvab taim
Kes elab tiigis?  (PÕK)
Õpperetk – Erinevad elukeskkonnad meie ümber (PÕK)
Avastusretk – planeedid ja Päike (PÕK)

PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – programmid Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidele, mida toetab Pärnu LV.
Programme saavad hinnakirja alusel tellida ka kõik teised haridusasutused üle Eesti.

Lisainfo

e-post: admin@pernova.ee

tel.: 440 1055 või 5551 0207

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 1.-3. klass

Õppeprogramm 2×45 min (kuni 24-le õpilasele) 140€
Õppeprogramm 3×45 min (kuni 24-le õpilasele) 210€

Programmiga liitumiseks on vaja registreerida. Registreerimisleht täita Pärnu linna üldhariduskoolidel ja edastada e-postiga Pernova Hariduskesksele. Registreerimisleht: PDF ja ODT

Tiigielustik (PÕK)
Organismide rühmad (PÕK)
Mikroskoopia – kübarseente uurimine (PÕK)
Lemmiklooma tund (PÕK)
Ilmavaatlus (PÕK)
Ilmakaared, kaart ja kompass (PÕK)
Loovad mängud taimedega
Taim – kasvukeskkond, kohastumused ja eluring

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – programmid Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidele, mida toetab Pärnu LV.
NB! Neid programme saavad hinnakirja alusel tellida ka kõik teised haridusasutused üle Eesti.

Lisainfo

e-post: admin@pernova.ee

tel.: 440 1055 või 5551 0207

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 4.-6. klass

Õppeprogramm 2×45 min (kuni 24-le õpilasele) 140€
Õppeprogramm 3×45 min (kuni 24-le õpilasele) 210€

Programmiga liitumiseks on vaja registreerida. Registreerimisleht täita Pärnu linna üldhariduskoolidel ja edastada e-postiga Pernova Hariduskesksele. Registreerimisleht: PDF ja ODT

Tiigielustik (PÕK)
Turbasammal ja turvas (PÕK)
Muld ja mullaelustik/UUS tegemisel
Mikroskoop ja rakk (PÕK)
Õppekäik  – Pärnu jõgi (PÕK)
Õppekäik – Pärnu rannaniidu matkarada (PÕK)
Maavarad Eestis (PÕK)
Vee puhastamine (PÕK)
Lähim täht Päike (PÕK)
Päikesesüsteemi planeedid (PÕK)
 
Õppekäik  – Pärnumaa ökosüsteemid
Elu võimalikkusest kosmoses

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – programmid Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidele, mida toetab Pärnu LV.
NB! Neid programme saavad hinnakirja alusel tellida ka kõik teised haridusasutused üle Eesti.

Lisainfo

e-post: admin@pernova.ee

tel.: 440 1055 või 5551 0207

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 7.-9. klass

Õppeprogramm 2×45 min (kuni 24-le õpilasele) 140€
Õppeprogramm 3×45 min (kuni 24-le õpilasele) 210€

Programmiga liitumiseks on vaja registreerida. Registreerimisleht täita Pärnu linna üldhariduskoolidel ja edastada e-postiga Pernova Hariduskesksele. Registreerimisleht: PDF ja ODT

Bioloogia/Geograafia

Mikroskoopia – rakkude mitmekesisus (PÕK)
Õppekäik – Pärnu rannaniidu matkarada (PÕK)
Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPSi abi (PÕK)
Kivimiringe (PÕK)
Bioindikatsioon (tiigipüük) (PÕK)
Eesti imetajad: koljude määramine (PÕK)
Mikroskoopia – taimerakk (PÕK)
Mikroskoopia – seened (PÕK)
Kala välis- ja siseehitus  – kala lahkamine (PÕK)
GPS matk Pärnu rannas (PÕK)
Eesti kivimid ja geoloogiline ehitus (PÕK)
Eesti imetajad: koljude määramine (PÕK)
Lülijalgsete rühmade võrdlemine (PÕK)
Kivististe määramine (PÕK)
Litosfääri ja atmosfääri kiirgusega seotud keskkonnaprobleemid ning ohud Eesti elanikkonnale (PÕK)
Eesti putukafauna
Limused

Keemia

Veeanalüüs (PÕK)
Tuntumad metallid 8. klass (PÕK)
Looduslike objektide analüüs (PÕK)
Anorgaaniliste ainete keemilised omadused (PÕK)
Orgaaniliste ainete lahustuvus (PÕK)
Tuntumad metallid 9.klass (PÕK)
Elektrivool metallides ja vesilahustes (PÕK)

Füüsika/Astronoomia

Tähistaeva objektide asukoht ja liikumine (PÕK)
Astronoomia internetis, nutiseadmetes (PÕK)
Kosmosetehnoloogiad (PÕK)

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – programmid Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidele, mida toetab Pärnu LV.
NB! Neid programme saavad hinnakirja alusel tellida ka kõik teised haridusasutused üle Eesti.

Programmipäev Pernova Loodusmajas (pdf)

Lisainfo

e-post: admin@pernova.ee

tel.: 440 1055 või 5551 0207

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 10.-12. klass

Õppeprogramm 2×45 min (kuni 24-le õpilasele) 140€
Õppeprogramm 3×45 min (kuni 24-le õpilasele) 210€

Pakume õppekava toetavaid programme, mis on jaotunud nelja kooliastmesse.

Programmiga liitumiseks on vaja registreerida. Registreerimisleht täita Pärnu linna üldhariduskoolidel ja edastada e-postiga Pernova Hariduskesksele. Registreerimisleht: PDF ja ODT

Bioloogia/Geograafia

Kivististe määramine (PÕK)
GPS matk Pärnu rannas (PÕK)
Eesti imetajad: koljude määramine (PÕK)
Litosfääri ja atmosfääri kiirgusega seotud keskkonnaprobleemid ning ohud Eesti elanikkonnale (PÕK)
Limused
Suurliblikate mitmekesisus ja bioloogia
Eesti putukafauna

Keemia

Anorgaaniliste ainete keemilised omadused (PÕK)
Orgaaniliste ainete lahustuvus (PÕK)
Looduslike objektide analüüs  (PÕK)

Füüsika/Astronoomia

Astronoomia internetis, nutiseadmetes (PÕK)
Kosmosetehnoloogiad (PÕK)
Galaktikad ja kosmoloogia (PÕK)
Litosfääri ja atmosfääri kiirgusega seotud keskkonnaprobleemid ning ohud Eesti elanikkonnale (PÕK)
Keskkonnasäästlikud tehnoloogiad energiamajanduses ning kosmoselendudel:
     * Kesskkonnasäästlikud tehnoloogiad kosmoselendudel (PÕK)
     * Keskkonnaprobleemid energiamajanduses – potensiaalid ja alternatiivid (PÕK)

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – programmid Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidele, mida toetab Pärnu LV.
NB! Neid programme saavad hinnakirja alusel tellida ka kõik teised haridusasutused üle Eesti.

Lisainfo

e-post: admin@pernova.ee

tel.: 440 1055 või 5551 0207

Translate »