Külastusreeglid

Külastaja meelespea:
-Palume külastajatel järgida hetkel kehtivat liikumisreeglit, hoida üksteisest minimaalselt 2 -meetrit distantsi. Ühte peresse kuuluvatele ja üheskoos Loodusmajja saabuvatele külastajatele see nõue ei laiene.
-Palun kanna kaitsemaski.
-Palume desinfitseerida käsi külastuskeskusesse sisenedes ning vajadusel ka külastuse jooksul. Maja eripaikades asuvad kätepuhastusjaamad.
-Võimalusel palume pileti ja poe toodete eest tasuda kaardimaksega.
-Kerakino seansile võtame vastu külastajaid, järgides hetkeolukorra reegleid ja säilitades vajalik distants kinovaatajate vahel.
-Gruppide vastuvõtmisel järgime hetkel EV kehtestatud Covid-19 piiranguid. Grupikülastused palume ette broneerida: admin@pernova.ee.
Kui oled haige, siis oota külastusega terveks saamiseni!

Loodusmaja tagab et:
– majakülastuse juhis ja teave külastuskeskuse poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
-kogu personal on teadlik  Covid-19 viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid
igapäevatöös;
– siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
– desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
– sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
– personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele
kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
– tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
– haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
– haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse
kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
– osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku
tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.