Õppekava toetavad programmid lasteaedadele

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.
 • Vaata kindlasti ka lõbusaid koostööpakette tervele klassile siit.

Õpperogrammid Pärnu linna lasteaedadele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaallasteaedadele.

NB! Palume õppeprogrammide broneerimisel arvestada, et astronoomia õppeprogramme saame pakkuda reedeti.

Õppeprogrammide toimumise kellaajad on järgmised:

 • 08.30- 10.00
 • 11.00- 12.30
 • 13.30- 15.00

Õuesõpe

Suvi linnas (PÕK)
Sügis metsas (PÕK)
   

Õues ja ruumis

Kes elab tiigis?  (PÕK)
Meri, rand ja rannaniit (PÕK)(KIK)
   

Õpperetked

Metsarada (PÕK)
Läänemere elustik (PÕK)(KIK)
Park ja mets: erinevad elukeskkonnad (PÕK)
Loomade tegutsemisjäljed (PÕK)
   

Programmid

  Mängud magnetiga (KIK)
Eesti metsloomad (PÕK)
Seemnest kasvab taim (PÕK)
Päike ja meie koduplaneet Maa (PÕK)(KIK)
   

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 1.-3. klass

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.
 • Vaata kindlasti ka lõbusaid koostööpakette tervele klassile siit.

Õpperogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolidele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskooldele.

NB! Palume õppeprogrammide broneerimisel arvestada, et astronoomia õppeprogramme saame pakkuda reedeti.

Õppeprogrammide toimumise kellaajad on järgmised:

 • 08.30- 10.00
 • 11.00- 12.30
 • 13.30- 15.00

Õpperogrammid

Tiigielustik  (PÕK)
Organismide rühmad (PÕK)
Kübarseente uurimine (PÕK)
Ilmavaatlus (PÕK)
Ilmakaared, kaart ja kompass (PÕK)
Loovad mängud taimedega
Eesti metsloomad ja nende eluviis (PÕK) UUS
Taim – kasvukeskkond, kohastumused ja eluring (PÕK)
Inimene, tervis ja keskkond (KIK) UUS
Planeedid ja päike (PÕK) UUS
Magnet ja energiad (KIK)
   

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 4.-6. klass

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.
 • Vaata kindlasti ka lõbusaid koostööpakette tervele klassile siit.

Õpperogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolidele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskooldele.

NB! Palume õppeprogrammide broneerimisel arvestada, et astronoomia õppeprogramme saame pakkuda reedeti.

Õppeprogrammide toimumise kellaajad on järgmised:

 • 08.30- 10.00
 • 11.00- 12.30
 • 13.30- 15.00

Õpperogrammid

Tiigielustik (PÕK)
Mikroskoopia – turbasammal ja turvas (PÕK)
  Mikroskoop ja rakk (PÕK)
Vee puhastamine (PÕK)
Õppekäik  – Pärnu jõgi (PÕK)
Õppekäik – Pärnu rannaniidu matkarada (PÕK)
  Õppekäik  – Pärnumaa ökosüsteemid (KIK)
Lähim täht Päike (PÕK)
  Päikesesüsteemi planeedid (PÕK)
Maavarad Eestis (PÕK)
Muld ja mullaelustik UUS
Päike: elu alus Maal (PÕK) UUS
Maa: Päikesesüsteemi oaas (PÕK) UUS
   

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 7.-9. klass

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.
 • Vaata kindlasti ka lõbusaid koostööpakette tervele klassile siit.

Õpperogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolidele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskooldele.

NB! Palume õppeprogrammide broneerimisel arvestada, et astronoomia õppeprogramme saame pakkuda reedeti. Keemia õppeprogramme saame pakkuda esmaspäeviti ja reedeti ning geograafia STEAM õppeprogramme saame läbi viia 2020/21 õppeaastal neljapäeviti.

Õppeprogrammide toimumise kellaajad on järgmised:

 • 08.30- 10.00
 • 11.00- 12.30
 • 13.30- 15.00

Õpperogrammipäev

Loodusainete programmipäve 7.-9.kl

Kaardid ja orienteerumine planeedil Maa /tööleht

Õpperogrammid

Bioloogia/Geograafia
Mikroskoopia – rakkude mitmekesisus (PÕK)
Mikroskoopia – taimerakk (PÕK)
Mikroskoopia – seened (PÕK)
STEAM: Kaardid, orienteerumine ja geograafilised koordinaadid (PÕK) UUS
STEAM: Inimkeha kui tervik (PÕK) UUS
STEAM: pinnamood ja selle kujutamine kaardil (PÕK) UUS
  Eesti imetajad: koljude määramine (PÕK)
Lülijalgsete rühmade võrdlemine (PÕK)
Selgrootute rühmade võrdlus (PÕK)
Selgroogsete rühmade võrdlus (KIK) UUS
GPS matk Pärnu rannas  (PÕK)
Kivimiringe (PÕK)
Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPSi abi (PÕK)
Kivististe määramine (PÕK)
Kiirgusega seotud keskkonnaprobleemid ning ohud Eesti elanikkonnale (PÕK)
Bioindikatsioon (tiigipüük) (PÕK)
Eesti kivimid ja geoloogiline ehitus (KIK)
Eesti putukafauna (KIK)
Limused
Kala välis- ja siseehitus  – kala lahkamine (PÕK)
Õppekäik – Pärnu rannaniidu matkarada (PÕK)
  Mikroskoopia – 7. kl (PÕK) UUS

STEAM: Maakera loodusvööndid loodusmajas (KIK) UUS

   
Keemia
  Anorgaaniliste ainete keemilised omadused (PÕK)
Veeanalüüs (PÕK)
Looduslike objektide analüüs (PÕK)
Tuntumad metallid 8. klass (PÕK)
Metallide omadused (PÕK) 
STEAM: keemilised elemendid ja ainete ehitus (PÕK) UUS
   
Füüsika/Astronoomia
  Astronoomia internetis, nutiseadmetes (PÕK)
Elu võimalikkus Universumis (PÕK) UUS
Kosmosetehnoloogiad (PÕK)
Tähed: Universumi alustalad (PÕK) UUS
   

 

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 10.-12. klass

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.
 • Vaata kindlasti ka lõbusaid koostööpakette tervele klassile siit.

Õpperogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolidele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskooldele.

NB!  Palume õppeprogrammide broneerimisel arvestada, et astronoomia õppeprogramme saame pakkuda reedeti. Keemia õppeprogramme saame pakkuda esmaspäeviti ja reedeti ning geograafia STEAM õppeprogramme saame läbi viia 2020/21 õppeaastal neljapäeviti.

Õppeprogrammide toimumise kellaajad on järgmised:

 • 08.30- 10.00
 • 11.00- 12.30
 • 13.30-15.00

Õpperogrammid

Bioloogia/Geograafia
Kiirgusega seotud keskkonnaprobleemid ning ohud Eesti elanikkonnale (PÕK)
Kivististe määramine (PÕK)
GPS matk Pärnu rannas (PÕK)
  Eesti imetajad: koljude määramine (PÕK) UUS
STEAM: Inimkeha kui tervik (PÕK) UUS
  Eesti maavarad – potentsiaalid ja alternatiivid (KIK) UUS
Taimede anatoomia ja füsioloogia UUS
Mikroskoopia – rakkude mitmekesisus (PÕK) UUS
   
Keemia
  Anorgaaniliste ainete keemilised omadused (PÕK)
Looduslike objektide analüüs  (PÕK)
Metallide omadused (PÕK)
   
Füüsika/Astronoomia
Tähed: Universumi alustalad (PÕK) UUS
Elu võimalikkus Universumis (PÕK) UUS
Galaktikad ja kosmoloogia (PÕK)
   

 

 Teemakastid Pärnu linna lasteaedadele

Pärnu linna lasteaedadel on võimalus tasuta laenutada kolme erineva sisuga teemakaste: „Lõbusad lülijalgsed“, „Meie ilm“, „Kalad ja veekogud“.  Teemakastides olevate vahenditega saab õpetaja mitmekesistada loodustemaatiliste tundide läbiviimist. Teemakastid sisaldavad praktilisi ja metoodilisi õppevahendeid.

Metoodilise materjali loomisel ning õppevahendite soetamisel lähtuti koolieelse lasteatuse riikliku õppekava „Mina ja keskkond“ valdkonna õppe ja kasvatustegevuse eesmärkidest. Õpimapid on koostatud Pernova Loodusmaja õpetajate poolt, koostöös Pärnu linna lasteaedade ja Keskkonnakasvatuse ühendusega. Tutvudes teemakastide sisuga on 3-7 a lastel võimalus tundma õppida looduskeskkonda läbi aktiivtegevuse. Samuti avardub lastel keskkonnasäästlike eluviiside praktiseerimise silmaring. Teemakastide õppevahendite soetamist ning metoodilise materjali väljatöötamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Laenutamine: laenutusperiood kuni 2 nädalat. Laenutusperioodi vältel on teemakasti sisu kasutamiseks ühele rühmale.

Teemakastide laenutamine toimub Pernova Loodusmajas aadressil A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu.
Vajalik eelnev registreerimine tel: 440 1055 või 5551 0207 või e-post: admin@pernova.ee

* Teemakast „LÕBUSAD LÜLIJALGSED“

* Teemakast „MEIE ILM“

* Teemakast „KALAD JA VEEKOGUD“

IMG_20200313_120954_cr
IMG_20200313_120316_cr
IMG_20200313_115101_cr
previous arrow
next arrow
Shadow

Audiogiid – tutvu taimede, lindude ja loomadega.

Pernova Loodusmaja veebipõhine audiogiid on isiklikuks teejuhiks lindude, loomade ja taimede maailmas, mille abil saad teada:

 • milliseid põnevaid ja kasulikke taimi võib leida meie talveaia kolmest kliimavöötmest (40 taime)
 • mille poolest on erilised Eestis enamlevinud metsloomad (20 eksponaati Loomarajal)
 • mis saladusi peidavad Eesti linnud (20 eksponaati Linnurajal)

Vabavaraline audiogiid on saadaval ka lugemisfailide kujul ning seda on võimalik kasutada sulle sobival ajal ja tempos ning sobivas kohas – Pernova Loodusmajas, kodus, koolis või looduses.
Audiogiidist saavad osa ka vaegkuuljad, kellele pakume tutvumiseks lugemisfaile.

Audiogiidi saad kuulata ja vaadata Internetis, Pernova Loodusmaja kodulehel oma nutiseadme abil (telefon, tahvel- või sülearvuti) eesti, vene, inglise ja soome keeles.

   

 

Audiogiidi juurde kuuluvad töölehed, mis sobivad nii üldhariduskooli loodusainete või keelte õppimise toetamiseks kui lihtsalt oma teadmiste kontrollimiseks.

Töölehed – Talveaed:

Kontrolli oma teadmisi!             Algkoolile              Põhikoolile             Gümnaasiumile

Tööleht – Linnud:

Kontrolli oma teadmisi!

Tööleht – Loomad:

Kontrolli oma teadmisi!

 

 

Translate »