Õppekava toetavad programmid lasteaedadele

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.
 • Vaata kindlasti ka lõbusaid koostööpakette tervele klassile siit.

Õpperogrammid Pärnu linna lasteaedadele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaallasteaedadele.

Õppeprogrammide toimumise kellaajad on järgmised:

 • 08.30- 10.00
 • 11.00- 12.30
 • 13.30- 15.00

Õuesõpe

Suvi linnas (PÕK)
Sügis metsas (PÕK)
   

Õues ja ruumis

Kes elab tiigis?  (PÕK)
Meri, rand ja rannaniit (PÕK)(KIK)
   

Õpperetked

Metsarada (PÕK)
Läänemere elustik (PÕK)(KIK)
Park ja mets: erinevad elukeskkonnad (PÕK)
Loomade tegutsemisjäljed (PÕK)
   

Programmid

  Maagiline magnet (KIK)
Eesti metsloomad (PÕK)
Seemnest kasvab taim (PÕK)
Päike ja meie koduplaneet Maa (PÕK)(KIK)
   

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 1.-3. klass

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.
 • Vaata kindlasti ka lõbusaid koostööpakette tervele klassile siit.

Õpperogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolidele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskooldele.

Õppeprogrammide toimumise kellaajad on järgmised:

 • 08.30- 10.00
 • 11.00- 12.30
 • 13.30- 15.00

Õpperogrammid

Tiigielustik  (PÕK)
Organismide rühmad (PÕK)
Kübarseente uurimine (PÕK)
Ilmavaatlus (PÕK)
Ilmakaared, kaart ja kompass (PÕK)
Loovad mängud taimedega
Eesti metsloomad ja nende eluviis (PÕK)
Taim – kasvukeskkond, kohastumused ja eluring (PÕK)
Inimene, tervis ja keskkond (PÕK)
Planeedid ja päike (PÕK)
Magnet ja energiad (KIK)
   

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 4.-6. klass

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.
 • Vaata kindlasti ka lõbusaid koostööpakette tervele klassile siit.

Õpperogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolidele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskooldele.

Õppeprogrammide toimumise kellaajad on järgmised:

 • 08.30- 10.00
 • 11.00- 12.30
 • 13.30- 15.00

Õpperogrammid

Tiigielustik (PÕK)
Mikroskoopia – turbasammal ja turvas (PÕK)
  Mikroskoop ja rakk 4.kl (PÕK)
Vee puhastamine (PÕK)
Õppekäik  – Pärnu jõgi (PÕK)
Õppekäik – Pärnu rannaniidu matkarada (PÕK)
  Õppekäik  – Pärnumaa ökosüsteemid (KIK)
Lähim täht Päike (PÕK)
  Päikesesüsteemi planeedid (PÕK)
Maavarad Eestis (PÕK)
Muld ja mullaelustik (PÕK) UUS
Päike: elu alus Maal (PÕK)
Maa: Päikesesüsteemi oaas (PÕK)
   

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 7.-9. klass

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.
 • Vaata kindlasti ka lõbusaid koostööpakette tervele klassile siit.

Õpperogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolidele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskooldele.

NB! Palume õppeprogrammide broneerimisel arvestada, et keemia õppeprogramme saame pakkuda esmaspäeviti ja reedeti ning geograafia  õppeprogramme saame läbi viia neljapäeviti.

Õppeprogrammide toimumise kellaajad on järgmised:

 • 08.30- 10.00
 • 11.00- 12.30
 • 13.30- 15.00

Õpperogrammipäev

Loodusainete programmipäve 7.-9.kl

Kaardid ja orienteerumine planeedil Maa /tööleht

Õpperogrammid

Bioloogia/Geograafia
Mikroskoopia – rakkude mitmekesisus (PÕK)
Mikroskoopia – taimerakk (PÕK)
Mikroskoopia – seened (PÕK)
STEAM: Kaardid, orienteerumine ja geograafilised koordinaadid (PÕK, KIK)
STEAM: Inimkeha kui tervik (PÕK)
STEAM: pinnamood ja selle kujutamine kaardil (PÕK)
  Eesti imetajad: koljude määramine (PÕK)
Lülijalgsete rühmade võrdlemine (PÕK)
Selgrootute rühmade võrdlus (PÕK)
Selgroogsete rühmade võrdlus (KIK) UUS
GPS matk Pärnu rannas  (PÕK)
Kivimiringe (PÕK, KIK)
Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPSi abi (PÕK)
Kivististe määramine (PÕK, KIK)
Õppekäik – Pärnu rannaniidu matkarada (PÕK)
Bioindikatsioon (tiigipüük) (PÕK)
Eesti kivimid ja geoloogiline ehitus (KIK)
Eesti putukafauna
Limused
Kala välis- ja siseehitus, kala prepareerimine (PÕK)
  STEAM: Maakera loodusvööndid loodusmajas (KIK) UUS
  Mikroskoopia – 7. kl (PÕK) UUS
 
   
Keemia
  Anorgaaniliste ainete keemilised omadused (PÕK)
Veeanalüüs (PÕK)
Looduslike objektide analüüs (PÕK)
Tuntumad metallid 8. klass (PÕK)
Metallide omadused (PÕK) 
STEAM: keemilised elemendid ja ainete ehitus (PÕK)
   
Füüsika/Astronoomia
  Astronoomia internetis, nutiseadmetes (PÕK)
Elu võimalikkus Universumis (PÕK)
Kosmosetehnoloogiad (PÕK)
Tähed: Universumi alustalad (PÕK)
   

 

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 10.-12. klass

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.
 • Vaata kindlasti ka lõbusaid koostööpakette tervele klassile siit.

Õpperogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolidele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskooldele.

NB!  Palume õppeprogrammide broneerimisel arvestada, et keemia õppeprogramme saame pakkuda esmaspäeviti ja reedeti ning geograafia õppeprogramme saame läbi viia neljapäeviti.

Õppeprogrammide toimumise kellaajad on järgmised:

 • 08.30- 10.00
 • 11.00- 12.30
 • 13.30-15.00

Õpperogrammid

Bioloogia/Geograafia
   
Kivististe määramine (PÕK)
GPS matk Pärnu rannas (PÕK)
  Eesti imetajad: koljude määramine (PÕK) UUS
STEAM: Inimkeha kui tervik (PÕK)
Mikroskoopia – rakkude mitmekesisus (PÕK) UUS
Taimede anatoomia ja füsioloogia UUS
   
   
Keemia
  Anorgaaniliste ainete keemilised omadused (PÕK)
Looduslike objektide analüüs  (PÕK)
Metallide omadused (PÕK)
   
Füüsika/Astronoomia
Tähed: Universumi alustalad (PÕK) 
Elu võimalikkus Universumis (PÕK)
Galaktikad ja kosmoloogia (PÕK)
   

 

 Teemakastid Pärnu linna lasteaedadele

Pärnu linna lasteaedadel on võimalus tasuta laenutada kolme erineva sisuga teemakaste: „Lõbusad lülijalgsed“, „Meie ilm“, „Kalad ja veekogud“.  Teemakastides olevate vahenditega saab õpetaja mitmekesistada loodustemaatiliste tundide läbiviimist. Teemakastid sisaldavad praktilisi ja metoodilisi õppevahendeid.

Metoodilise materjali loomisel ning õppevahendite soetamisel lähtuti koolieelse lasteatuse riikliku õppekava „Mina ja keskkond“ valdkonna õppe ja kasvatustegevuse eesmärkidest. Õpimapid on koostatud Pernova Loodusmaja õpetajate poolt, koostöös Pärnu linna lasteaedade ja Keskkonnakasvatuse ühendusega. Tutvudes teemakastide sisuga on 3-7 a lastel võimalus tundma õppida looduskeskkonda läbi aktiivtegevuse. Samuti avardub lastel keskkonnasäästlike eluviiside praktiseerimise silmaring. Teemakastide õppevahendite soetamist ning metoodilise materjali väljatöötamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Laenutamine: laenutusperiood kuni 2 nädalat. Laenutusperioodi vältel on teemakasti sisu kasutamiseks ühele rühmale.

Teemakastide laenutamine toimub Pernova Loodusmajas aadressil A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu.
Vajalik eelnev registreerimine tel: 440 1055 või 5551 0207 või e-post: admin@pernova.ee

* Teemakast „LÕBUSAD LÜLIJALGSED“

* Teemakast „MEIE ILM“

* Teemakast „KALAD JA VEEKOGUD“

IMG_20200313_120954_cr
IMG_20200313_120316_cr
IMG_20200313_115101_cr
previous arrow
next arrow
Shadow

Audiogiid – tutvu taimede, lindude ja loomadega.

Pernova Loodusmaja veebipõhine audiogiid on isiklikuks teejuhiks lindude, loomade ja taimede maailmas, mille abil saad teada:

 • milliseid põnevaid ja kasulikke taimi võib leida meie talveaia kolmest kliimavöötmest (40 taime)
 • mille poolest on erilised Eestis enamlevinud metsloomad (20 eksponaati Loomarajal)
 • mis saladusi peidavad Eesti linnud (20 eksponaati Linnurajal)

Vabavaraline audiogiid on saadaval ka lugemisfailide kujul ning seda on võimalik kasutada sulle sobival ajal ja tempos ning sobivas kohas – Pernova Loodusmajas, kodus, koolis või looduses.
Audiogiidist saavad osa ka vaegkuuljad, kellele pakume tutvumiseks lugemisfaile.

Audiogiidi saad kuulata ja vaadata Internetis, Pernova Loodusmaja kodulehel oma nutiseadme abil (telefon, tahvel- või sülearvuti) eesti, vene, inglise ja soome keeles.

   

 

Audiogiidi juurde kuuluvad töölehed, mis sobivad nii üldhariduskooli loodusainete või keelte õppimise toetamiseks kui lihtsalt oma teadmiste kontrollimiseks.

Töölehed – Talveaed:

Kontrolli oma teadmisi!             Algkoolile              Põhikoolile             Gümnaasiumile

Tööleht – Linnud:

Kontrolli oma teadmisi!

Tööleht – Loomad:

Kontrolli oma teadmisi!

 

 

Translate »