Õppekava toetavad programmid lasteaedadele

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.
 • Vaata kindlasti ka lõbusaid koostööpakette tervele klassile siit.

Õpperogrammid Pärnu linna lasteaedadele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaallasteaedadele.

NB! Palume õppeprogrammide broneerimisel arvestada, et astronoomia õppeprogramme saame pakkuda reedeti.

Õppeprogrammide toimumise kellaajad on järgmised:

 • 08.30- 10.00
 • 11.00- 12.30
 • 13.30- 15.00

Õuesõpe

  Suvi linnas (PÕK)
  Sügis metsas (PÕK)

Õues ja ruumis

  Kes elab tiigis?  (PÕK)
  Meri, rand ja rannaniit (PÕK)(KIK)

Õpperetked

  Park ja mets: erinevad elukeskkonnad(PÕK)
  Loomade tegutsemisjäljed (PÕK)

Programmid

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 1.-3. klass

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.
 • Vaata kindlasti ka lõbusaid koostööpakette tervele klassile siit.

Õpperogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolidele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskooldele.

NB! Palume õppeprogrammide broneerimisel arvestada, et astronoomia õppeprogramme saame pakkuda reedeti.

Õppeprogrammide toimumise kellaajad on järgmised:

 • 08.30- 10.00
 • 11.00- 12.30
 • 13.30- 15.00

Õpperogrammid

Tiigielustik  (PÕK)
Organismide rühmad (PÕK)
Kübarseente uurimine (PÕK)
Ilmavaatlus (PÕK)
Ilmakaared, kaart ja kompass (PÕK)
Loovad mängud taimedega
Taim – kasvukeskkond, kohastumused ja eluring (PÕK)
Inimene, tervis ja keskkond (KIK) UUS
Eesti metsloomad ja nende eluviis (PÕK) UUS
Planeedid ja päike (PÕK) UUS
Magnet ja energiad (KIK)

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 4.-6. klass

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.
 • Vaata kindlasti ka lõbusaid koostööpakette tervele klassile siit.

Õpperogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolidele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskooldele.

NB! Palume õppeprogrammide broneerimisel arvestada, et astronoomia õppeprogramme saame pakkuda reedeti.

Õppeprogrammide toimumise kellaajad on järgmised:

 • 08.30- 10.00
 • 11.00- 12.30
 • 13.30- 15.00

Õpperogrammid

Tiigielustik (PÕK)
Mikroskoopia – turbasammal ja turvas (PÕK)
Mikroskoop ja rakk (PÕK)
Vee puhastamine (PÕK)
Õppekäik  – Pärnu jõgi (PÕK)
Õppekäik – Pärnu rannaniidu matkarada (PÕK)
Õppekäik  – Pärnumaa ökosüsteemid (KIK)
Lähim täht Päike (PÕK)
Päikesesüsteemi planeedid (PÕK)
Maavarad Eestis (PÕK)
Muld ja mullaelustik UUS
Päike: elu alus Maal (PÕK) UUS

Maa: Päikesesüsteemi oaas (PÕK) UUS

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 7.-9. klass

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.
 • Vaata kindlasti ka lõbusaid koostööpakette tervele klassile siit.

Õpperogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolidele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskooldele.

NB! Palume õppeprogrammide broneerimisel arvestada, et astronoomia õppeprogramme saame pakkuda reedeti. Keemia õppeprogramme saame pakkuda esmaspäeviti ja reedeti ning geograafia STEAM õppeprogramme saame läbi viia 2020/21 õppeaastal neljapäeviti.

Õppeprogrammide toimumise kellaajad on järgmised:

 • 08.30- 10.00
 • 11.00- 12.30
 • 13.30- 15.00

Õpperogrammipäev

Loodusainete programmipäve 7.-9.kl

Kaardid ja orienteerumine planeedil Maa /tööleht

Õpperogrammid

Bioloogia/Geograafia
Mikroskoopia – rakkude mitmekesisus (PÕK)
Mikroskoopia – taimerakk (PÕK)
Mikroskoopia – seened (PÕK)
  STEAM: Kaardid, orienteerumine ja geograafilised koordinaadid (PÕK) UUS
  STEAM: Inimkeha kui tervik (PÕK) UUS
  Kala välis- ja siseehitus  – kala lahkamine (PÕK)
Eesti imetajad: koljude määramine (PÕK)
  Lülijalgsete rühmade võrdlemine (PÕK)
Selgrootute rühmade võrdlus (PÕK)
Selgroogsete rühmade võrdlus (KIK) UUS
GPS matk Pärnu rannas  (PÕK)
Kivimiringe (PÕK)
Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPSi abi (PÕK)
Kivististe määramine (PÕK)
Kiirgusega seotud keskkonnaprobleemid ning ohud Eesti elanikkonnale (PÕK)
Bioindikatsioon (tiigipüük) (PÕK)
Eesti kivimid ja geoloogiline ehitus (KIK)
Eesti putukafauna (KIK)
Limused
Õppekäik – Pärnu rannaniidu matkarada (PÕK)
STEAM: pinnamood ja selle kujutamine kaardil (PÕK) UUS
Keemia
Anorgaaniliste ainete keemilised omadused (PÕK)
Veeanalüüs (PÕK)
Looduslike objektide analüüs (PÕK)
Tuntumad metallid 8. klass (PÕK)
Metallide omadused (PÕK) 
STEAM: keemilised elemendid ja ainete ehitus (PÕK) UUS
Füüsika/Astronoomia
Elu võimalikkus Universumis (PÕK) UUS
Astronoomia internetis, nutiseadmetes (PÕK)
Kosmosetehnoloogiad (PÕK)
Tähed: Universumi alustalad (PÕK) UUS

Õppekava toetavad programmid
üldhariduskoolidele – 10.-12. klass

Õpperogrammide info

 • Õppekeel: eesti keel
 • Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele).
 • Maksumus: kuni 12-le  2×45 min 70€ ja  3×45 min 140€, kuni 24-le  2×45 min 140€ ja  3×45 min 210€.
 • Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.
 • Vali ja tutvu sobiva õppeprogrammiga (valida saate kõikide programmide vahel ka PÕK).
 • Anna oma soovist teada tel: 440 1055,  mob: 5551 0207 või elektronposti aadressil admin@pernova.ee, et kokku leppida sobiv aeg.
 • Vaata kindlasti ka lõbusaid koostööpakette tervele klassile siit.

Õpperogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolidele PÕK* raames

 • Validas saab ainult PÕK programme.
 • Programmiga liitumiseks on vajalik registreerimine. Registreerimisleht: PDF ja ODT
 • Täidetud registreerimisleht palun edastada meiliaadressil admin@pernova.ee
 • Lisainfo tel: 440 1055,  mob: 5551 0207

* PÕK (Pärnu linn kui õpikeskkond) – Pärnu LV toetatud hariduslikud õppeprogrammid Pärnu linna munitsipaal üldhariduskooldele.

NB!  Palume õppeprogrammide broneerimisel arvestada, et astronoomia õppeprogramme saame pakkuda reedeti. Keemia õppeprogramme saame pakkuda esmaspäeviti ja reedeti ning geograafia STEAM õppeprogramme saame läbi viia 2020/21 õppeaastal neljapäeviti.

Õppeprogrammide toimumise kellaajad on järgmised:

 • 08.30- 10.00
 • 11.00- 12.30
 • 13.30-15.00

Õpperogrammid

Bioloogia/Geograafia
Kiirgusega seotud keskkonnaprobleemid ning ohud Eesti elanikkonnale (PÕK)
Kivististe määramine (PÕK)
GPS matk Pärnu rannas (PÕK)
Eesti imetajad: koljude määramine (PÕK) UUS
STEAM: Inimkeha kui tervik (PÕK) UUS
Eesti maavarad – potentsiaalid ja alternatiivid (KIK) UUS
Taimede anatoomia ja füsioloogia UUS
Mikroskoopia – rakkude mitmekesisus (PÕK) UUS
Keemia
Anorgaaniliste ainete keemilised omadused (PÕK)
Looduslike objektide analüüs  (PÕK)
Metallide omadused (PÕK)
Füüsika/Astronoomia
Tähed: Universumi alustalad (PÕK) UUS
Elu võimalikkus Universumis (PÕK) UUS
Galaktikad ja kosmoloogia (PÕK)
Translate »