2015 projektid

 

pernova

  • Õppelaager “Loodusvarad Eesti maapõues- minevik ja säästev tulevik”
  • Üldhariduskoolide õpilastele suunatud õppeprogrammide läbiviimiseks õppematerjalide-, vahendite soetamine, loomine
  • Õppeprogramm/praktikum lasteaedadele “Elurikkus linnakeskkonnas- bioloogilise mitmekesisuse otsingul”
  • Õppevahendite loomine ja soetamine õppeprogrammide läbiviimiseks
  • Mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine Pärnu Loodus- ja Tehnikamajas
  • Õppelaager gümnasistidele “Bioloogiline mitmekesisus ökosüsteemides”
  • Keskkonnakeemia õppepraktikumid Pärnu linna ja maakonna 8 ja 9 klasside õpilastele
  • Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja õppelaager TTÜ Särghaua õppekeskuses -“Loodusvarad Eesti maapõues – minevik ja säästev tulevik”
Translate »