Huvitav keemia 7.-9.kl

Õppetöö sisu

Keemia on teadus, mis läbides teisi teadmiste alasid, justkui ühendab nad ühtseks suureks loodusteaduseks. Et mõista iseennast ja ümbritsevat loodust on vaja mõista paremini keemiat.
Ring „Huvitav keemia“ on mõeldud keemiahuvilistele või keemiast paremini aru saada soovivatele lastele. Kui keemia tundub sulle võimatult raskena ja kaugena, siis just siin võid leida lahenduse oma murele. Samuti aitame teha kergemaks sissesaamise keemiaga seotud erialadele ülikoolides, sest tänapäeva nõuete kohaselt on võimalik mitmelgi erialal sooritada eraldi sisseastumiseksam keemia alal. Õppetöö toimub teoreetilises ja praktilises vormis, kasutades meie labori mitmekülgseid võimalusi.

 • Uurimistööde, referaatide koostamine.
 • Teoreetiliste teadmiste rakendamine praktikas.
 • Laboris töötamise õppimine.
 • IKT-l põhinevate õpikeskkondade kasutamine.
 • Teoreetiliste teadmiste kordamine ja täiendamine.

Lisaväärtus

 • Õpilasel areneb loovus ja süsteemne mõtlemine ning ta oskab lahendada keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil.
 • Õpilane rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus.
 • Ringis õpib laps suhtuma vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustama tervislikku ja säästvat eluviisi.
 • Ringi lõppedes omandab ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 7.-9.kl
 1.  Huvitav keemia I  – 8.kl  (7.kl eelneval kokkuleppel õpetajaga)
 2.   Huvitav keemia II – 9 kl

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja

Ly Suursild
ly.suursild@pernova.ee

Tutvustus

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli keemia erialal. Olen alati olnud kirglik loodusesõber ja huvitunud keskkonna käekäigust. Samas arvan, et muutusi ei saa ellu viia ainult millelegi vastu seistes, vaid tuleb luua uusi lahendusi. Selleks aga on vaja inimestel saada järjest targemaks. Areng algab lapseeas ning mina õpetajana olen alati soovinud lastes äratada teadusejanu või vähemalt tunde, et õppida ja targemaks saada on tore.

Saavutused

Edukalt sooritatud uurimustööd, keemia olümpiaadid, viktoriinid, sisseastumiskatsed ülikoolidesse.

Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA

Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA