KIK KESKKONNATEADLIKKUSE PROGRAMM „LASTEAIA TEEMAKASTIDE METOODILISE MATERJALI VÄLJATÖÖTAMINE“

Loe kokkuvõtet siit. Teemakastid on siin.

**********

PROGRAMM “TÕRJUTUSRISKIS NOORTE KAASAMINE JA NOORTE TÖÖHÕIVEVALMIDUSE PARANDAMINE”

Info on siin.

**********

VARAAIT VOL 15 – IKT PROJEKT (FORMAAL- JA MITTEFORMAALÕPPE KOOSTÖÖ) „LOODUSHARIDUSE PAKKUMINE KAASAEGSETE LABORISEADMETE KAASABIL“

Info on siin.

**********

VARAAIT VOL 15 – TAVAPROJEKT (FORMAAL- JA MITTEFORMAALÕPPE KOOSTÖÖ) „ASTRONOOMIA HUVIRINGI ÕPPEVAHENDITE MITMEKESISTAMINE“

Info on siin.

**********

VARAAIT VOL 15 – TAVAPROJEKT (FORMAAL- JA MITTEFORMAALÕPPE KOOSTÖÖ) „ÜHINE ÕPIRUUM – FÜÜSIKA- JA MATEMAATIKA LABORI KAASAJASTAMINE“

Info on siin.

**********

TEAVITUSKAMPAANIA – HOIA MERD!

Loe kokkuvõtet siit.

PERNOVA LOODUSMAJA TERVIKLIKU TURISMIATRAKTSIOONI VÄLJAARENDAMINE, KÜLASTUSKESKUSE ELAVDAMINE JA KOOSTÖÖVÕRGUSTIKU KÄIVITAMINE

Loe kokkuvõtet siit.

**********

ÕPPELAAGER OJAKOL: „ETTEVÕTLIKKUS LÄBI TURISMI JA KÄSITÖÖ“

Loe kokkuvõtet siit.

**********

KIK KESKKONNATEADLIKKUSE PROJEKT: ÕPPELAAGER “LÄÄNEMERE PÄRL – HIIUMAA”

Töövihik on siin. Pilte saab vaadata siin. Loe kokkuvõtet siit. 

**********

PROJEKT VARAAIT VOL 14 “LOODUSSUUNA ÕPPEVAHENDID ÜHISES ÕPIRUUMIS”

Loe kokkuvõtet siit.

PROJEKT VARAAIT VOL 14 “TEHNOLOOGIASUUNA ÕPPEVAHENDID ÜHISES ÕPIRUUMIS”

Loe kokkuvõtet siit.

PROJEKT VARAAIT VOL 14 “LENNUMUDELLISMI KAASAJASTAMINE”

Loe kokkuvõtet siit.

**********

MITTEFORMAALSE KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEMI RAKENDAMINE PÄRNU LOODUS- JA TEHNIKAMAJAS KIK-I TOEL

Loe kokkuvõtet siit.

**********

KIK PROJEKT “ÕPPEVAHENDITE LOOMINE JA SOETAMINE PERNOVA LOODUSMAJJA ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕPILASTELE SUUNATUD ÕPPEPROGRAMMIDE LÄBIVIIMISEKS”
PROJEKT “MERE JA RANNA LOODUSVÄÄRTUSED”

Pernova õpilased tuvastasid uue võõrliigi!

Loe kokkuvõtet siit.

  • Õppelaager “Loodusvarad Eesti maapõues- minevik ja säästev tulevik”
  • Üldhariduskoolide õpilastele suunatud õppeprogrammide läbiviimiseks õppematerjalide-, vahendite soetamine, loomine
  • Õppeprogramm/praktikum lasteaedadele “Elurikkus linnakeskkonnas- bioloogilise mitmekesisuse otsingul”
  • Õppevahendite loomine ja soetamine õppeprogrammide läbiviimiseks
  • Mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine Pärnu Loodus- ja Tehnikamajas
  • Õppelaager gümnasistidele “Bioloogiline mitmekesisus ökosüsteemides”
  • Keskkonnakeemia õppepraktikumid Pärnu linna ja maakonna 8 ja 9 klasside õpilastele
  • Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja õppelaager TTÜ Särghaua õppekeskuses -“Loodusvarad Eesti maapõues – minevik ja säästev tulevik”
 

KIK KESKKONNATEADLIKKUSE PROJEKT NR. RE.4.04.22-0018 – Õppelaager “Loodusega koos – mets kui ökosüsteem”

Loe kokkuvõtet siit.    Vaata pilte siin.

KIK KESKKONNATEADLIKKUSE PROJEKT NR. 18696 – Õppelaager “Elurikkus meie ümber – Metsast mereni”

Loe kokkuvõtet siit.     Vaata pilte siin.

 
HARIDUS- JA NOORTEAMET PROJEKTIKONKURSS „NOORTE HEAKS“ 2021 a. ÜLDPROJEKT „LOODUSES LIIKUMINE DISTANTSÕPPEL – NOORE VAIMSE    JA FÜÜSILISE TERVISE ALUS“

Loe kokkuvõtet siit. 

Loe kokkuvõtet “Looduses liikumine distantsõppel on vaimse ja füüsilise tervise alus”.

Loe kokkuvõtet “Pärnu noorte televisiooni loomine”.

**********

KIK KESKKONNATEADLIKKUSE PROJEKT NR. 16046 – “PERNOVA HARIDUSKESKUSE AUDIOVISUAALNE ÕPPEMATERJAL – LINDUDE JA LOOMADE SALADUSED“

Loe kokkuvõtet siit.

**********

KIK KESKKONNATEADLIKKUSE PROJEKT NR. 15563 – Õppelaager “Imeline loodus- Maa ja mere piiril”

Loe kokkuvõtet siit.     Vaata pilte siin.

KIK KESKKONNATEADLIKKUSE PROJEKT  PERNOVA HARIDUSKESKUSE AUDIOVISUAALNE ÕPPEMATERJAL – “KUI TAIMED RÄÄGIKSID“

Loe kokkuvõtet siit.

**********

KIK KESKKONNATEADLIKKUSE PROJEKT NR. 4519 – ÕPPELAAGER “LÄÄNEMERE PÄRL – HIIUMAA VOL 2”

Töövihik on siin. Pilte saab vaadata siin. Loe kokkuvõtet siit. 

**********

VARAAIT VOL 16

Info on siin.