Lemmikloomad 1.-2. kl

Kui sulle meeldivad lemmikloomad ja sa soovid nendest rohkem teada, siis see ring on just sinu jaoks!

Õppetöö sisu

Huviring on mõeldud õpilastele, kellel on soovi saada rohkem teadmisi peamistest ja ka mõnest eksootilisematest lemmikloomadest. Ringitunnis omandame teadmisi erinevate praktiliste ning mänguliste tegevuste kaudu. Lisaks loomaõppele uurime ja avastame ka aastaajalisi muutusi looduses. Meie ringitundi põnevamaks tegemisele aitab kaasa Pernova Loodusmaja elavnurk ja muidugi uus õppehoone oma valikutega.

Tegevused

 • Tutvume erinevate lemmikloomadega (koerad, kassid, jänesed, erinevad linnud jne) – nende vajadused, kuidas toita, milline peab olema lemmiku eluase, kuidas neid hooldada.
 • Külastame elavnurka – tutvume põhjalikult sealsete elanike elukorraldusega.
 • Osaleme erinevatel õppekäikudel ja matkadel (loomakliinikusse, varjupaika, MiniZoosse) ning traditsioonilistel ülemajalistel üritustel – laagrid, õppereisid.
 • Korraldame lemmikloomapäevi, kus õpilane saab oma lemmikulooma teistele tutvustada.
 • Teeme uurimistöid ja vaatlusi.

Lisaväärtus

 • Oskab väljendada oma mõtteid kaasõpilastele.
 • Arendab ja praktiseerib erinevate ülesannete lahendamise grupiti ja individuaalselt.
 • Täiendab oma praktilisi teadmisi loodusest.
 • Praktiseerib vastutustundlikult suhtumist elukeskkonda.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 1.-2. kl
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 11.68€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja

Evelin Nigula
evelin.nigula@pernova.ee
tel.: 56937919

Tutvustus

Minu teekond õpetajaameti juurde on olnud käänuline ja huvitav. Enne suurt äratundmisrõõmu, et just lastega töötamine on minu suurim kirg ja väljakutse, õppisin Eesti Maaülikoolis aiandust ning hiljem juba Tallinna Tehnikaülikoolis õpetajaametit. Olen läbinud mitmeid täiendkoolitusi ja -õppeid (keelekümblus, HEV-koolitused, STEAM), et paremini mõista laste vajadusi (ka erivajadusi) ning olla neile toeks uute teadmiste-oskuste avastamisel.
Armastan väga loodust ja elan selle rütmis. Jalutuskäigud metsas ja matkad rabades on tegevused, mis laevad minu akusid ning on inspiratsiooniallikateks. Loodusringi õpetajana loodan istutada või veel suuremaks kasvatatada oma õpilastes huvi looduse ja selle hoiu vastu. Julgustan lapsi avastama ning uurima (loodus)keskkonda, kus elame.
Loomeinimesena tegen palju käsitööga (kudumine, heegeldamine, kokandus jne), mis on suureks plussiks minu töös.
On ju väga tore kui su töö ja hobid käivad käsikäes!