Loodusesõbrad 2.-4. kl

Õppetöö sisu

See on huviring neile, kes armastavad loodust, kellele meeldib käia looduses ning uurida ja avastada looduse saladusi. Vastavalt tunni teemale ja vajadusele on meie käsutuses loodus kogu tema hiilguses. Heidame pilgu eluslooduse põnevasse maailma!

Tegevused

 • Kodukoha taimede ja loomade tundma õppimine.
 • Loodusvaatlused ja katsed.
 • Õppekäigud ja –ekskursioonid.
 • Töö mikroskoobi ja iPad-iga.
 • Loodusteemalised viktoriinid ja -filmid.
 • Mängud ja meisterdamine.
 • Uurimistööde, referaatide koostamine.

Lisaväärtus

 • Külastame erinevaid teadusasutusi ja huvitavaid paiku looduses.
 • Võimalus õppida tundma erinevaid looduse uurimise meetodeid ja vahendeid.
 • Praktiliste oskuste omandamine erinevates tegevustes.
 • Huviringi liikmetel on võimalus osa võtta looduslaagritest ja teistest ühisüritustest.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 2.-4. kl
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 11.68€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja

Milvi Talts
milvi.talts@pernova.ee

Tutvustus

Olen loodusainete õpetaja ning juhendan erinevaid loodussuunalisi huviringe. See on töö, mis mulle meeldib ja pakub erinevaid väljakutseid. Minu jaoks on oluline, et õpikeskkond pakuks õpilasele maksimaalseid võimalusi, vähendaks koolistressi ning tõstaks laste sisemist õpimotivatsiooni.

Öeldakse, et loodus on parim õpetaja kõigile, kes tahavad õppida. Loodus avardab meie silmaringi, õpetab meile kannatlikkust, töökust ja enesekindlust. Loodan, et õppekäigud loodusesse, minu entusiasm ja armastus looduse vastu inspireerib ka minu õpilasi ning aitab kaasa nende isiksuse kujunemisele.

Lisaks õpetajatööle olen teinud loodusmajas temaatilisi näitusi ja juhendanud õpilaste uurimistöid. Olen õppinud raamatukogundust ja bibliograafiat ning loodusteadusi Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Olen täiendanud end erialaselt mitmetel erinevatel seminaridel ja koolitustel. Praegu on käimas minu 36. tööaasta.

Minu huvialadeks/hobideks on reisimine, ajalugu, filmi- ja teatrikunst ning mõistagi kõik loodusega seonduv.