Loovuselaegas 1.-7. kl

Õppetöö sisu

Huviring on mõeldud loovushuvilistele tüdrukutele 1.-7. klass, kes soovivad paremini tundma õppida nii iseennast, kui ka meid ümbritsevat keskkonda. Huviringis anname ülevaate loovkirjutamist ja -joonistamist hõlbustavatest töövõtetest, loovuse seostest isiksuse, temperamendi ja intelligentsusega. Samuti loovust mõjutavatest teguritest ja loovuse arendamise võimalustest.Läbi mitmekesiste praktiliste tegevuste õpime erinevaid materjale ja nende kasutamise võimalusi. Mille läbi areneb õpilastes motoorika, eneseväljendus- ja grupitööoskus.

Kasutame erinevaid improvisatsiooni- ja draamaõppemeetodeid, mida toetavad füüsiliste, hääleliste ja sõnaliste eneseväljendusoskuste katsetamine ja arendamine.

Tegevused

 • Osaleme draamaprotsessides, minietüüdides.
 • Käime ekskursioonidel ja kutsume ise endale huvitavaid külalisi.
 • Arendame loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, ise hakkama saamise võimet.
 • Kinnistame teadmisi läbi õppefilmide, mängude, kunstiliste ja käeliste tegevuste.
 • Meisterdame taaskasutatavatest materjalidest erinevates tehnikates uusi tegelasi ja esemeid.
 • Toetame füüsilise keha arengut ja tunnetust läbi loovmuusika ja –liikumise.
 • Avame meeled vaba joonistamisega.

Lisaväärtus

 • Läbi aktiivõppe arenevad lapse loovus, sotsiaalsed pädevused, otsustusvõime, eneseväljendus- ja esinemisoskus.
 • Laps oskab hinnata ja väärtustada teisi inimesi sellisena nagu nad on loodud.
 • Laps oskab genereerida ideid ja otsida neile sobivaid lahendusi

Lisainfo

 • Vanuserühm: 1.-7. kl
 • Õppekeel: eesti 11.68€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja

Kaidi Kvatš (keelekümblusõpetaja)
kaidi.kvats@pernova.ee
tel.: 5551 9144

Tutvustus

Mulle meeldib ise luua ja suurelt unistada! Leian, et iga inimene on loov – loovus tuleb endast lihtsalt üles leida. Töötades lastega näen seda iga päev: lapsed on avatud, loovad, meie hingepeeglid.
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht-loovõpetaja eriala ja juhendanud õpilasi pea 15 aastat. Lisaks õppisin keelekümbluse õpetajaks, kus sain laiapõhjalised teadmised erinevatest draamavormidest ja -tehnikatest.
Mõnuga veedan aega köögis, sest ka toiduvalmistamine on ääretult loov ja rahustav tegevus. Vabal ajal leian end tihti metsast, rabast või mere äärest. Armastan aktiivset eluviisi ja inimesi enda ümber.
Jumaldan raamatuid, teatrit ja kunsti. Kaks aastat tagasi avastasime oma perega veelauasõidu mõnud.

Loovuslaegas 2016 – Spherical Image – RICOH THETA