Muinasjutulised meisterdajad (ka Sindi) 5.- 7. aastased

Õppetöö sisu

Huviringi  eesmärgid on laste käeliste  oskuste arendamine läbi jutuvestmise-  ja mängu. Jutu kuulamine on lapsele abiks ümbritseva ja iseenda mõistmisel. Samas tekib hulgaliselt kujutuspilte ja seoseid igapäevaeluga.  Tunni alguses kuulame koos ühe muinasjutu, arutame mida üks või teine lugu meile õpetas. Seejärel meisterdame,  joonistame või voolime midagi põnevat selle muinasjutu ainetel ja paneme oma tunded ja mõtted tegemistesse.

Tegevused

 • Jutu kuulamine, kujund maailma mõistmine ja arutelu.
 • Läbi käelise tegevuse – käelihaste ja rütmitunde arendamine; värvide kasutamine, segamine, voolimine; erinevatest materjalidest, erinevate materjalide tundmine ja kasutamine; töövahendite kasutamine.
 • Käelised tegevused: paberitööd, tekstiilitööd,  joonistamine ja maalimine, lihtsamad puidutööd, eksperimentaaltehnikad.
 • Õppekäigud – muuseum, raamatukogu, näitus, loodus.
 • Õppemängud.

Õpikeskkonna oluliseks osaks on pingevaba õhkkond, iga lapse julgustamine ja tunnustamine ning laste omavaheliste sõprussuhete toetamine. Püütakse avastada iga lapse andeid ja võimeid ning arvestatakse nendega. Meisterdamise osas kasutame lapsesõbralikke ja  looduslikke vahendeid. Õpime tundma erinevaid materjale  ning leidma võimalusi nende kasutamiseks. Meisterdamine toetab koordinatsiooni ja loovuse arengut ning lapse väljendusoskust.

Lisaväärtus

 • Areneb suhtlemis-, kuulmis-, kõne-  ja väljendusoskus.
 • Õpib kasutama erinevaid töövahendeid.
 • Areneb loovus, kujutlusvõime, leidlikkus ja ilumeel.
 • Õige ja positiivse enesehinnangu kujundamine ja teistega arvestamine.
 • Õpib rõõmu tundma käelisest tegevusest.
 • Äratab huvi erinevate käeliste tegevuste vastu.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 5.- 7. eluaastat (ka 1.klass)
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 11.68€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja

Taivi Künnap (keelekümblusõpetaja)
taivi.kynnap@pernova.ee
tel.: 56602889

Tutvustus

Oma õpetajaks saamise teekonda alustasin Tartu Pedagoogilises koolis algklasside õpetaja erialal. Pidev enesetäiendamine on mulle tänaseks andnud oskused tegeleda erivajadustega õpilastega ja keelekümbluse õpetajana. Lisaks olen läbinud tehnikasuuna õpetaja täiendõpe TTÜ-s. Armastan ja väärtustan käsitööd. Selles vallas tegutsen õpetajatöö kõrvalt väikeettevõtjana tänagi. Pean käsitööd oma hobiks ning õpetajatöös olen võtnud eesmärgiks arendada näpuosavust ka oma õpilastes.
Vabal ajal meeldib mulle perega aega veeta ja looduses akusid laadimas käia.