Särasilmsed uurijad (eelkool) 6.-7. aastased

Miks seened ei räägi? Mis värvi on karunahk? Miks koertele ei meeldi kassid? Kas mesilane saab oma nõelaga õmmelda ka?  …  otsime tekkinud küsimustele vastuseid. Huviring on mõeldud loodushuvilistele eelkooliealistele lastele, kelle huviks on loodus. Õppetöö on mänguline ja teemade valikul arvestatakse laste huvidega ning ea- ja jõukohasusega.

Tegevused

 • Esitame looduse kohta palju küsimusi ja otsime vastuseid.
 • Uurime, vaatleme ning avastame loodust selle erinevates vormides nii õues, klassiruumis kui ka meie loomaruumis.
 • Kinnistame uusi teadmisi läbi eakohaste õppefilmide, mängude, kunstiliste või käeliste tegevuste.
 • Meisterdame erinevatest taaskasutus materjalidest ja erinevates tehnikates põnevaid asju.
 • Teeme loodusvaatlusi, looduseksperimente ja -katseid, töötame binokulaariga, jälgime loodust jne.
 • Külastame teisi Pernova Hariduskeskuse  ringe ning temaatilisi näitusi.
 • Aeg-ajalt seame sammud ka Pärnu linna (matkad, õppekäigud, laagrid).
 • Õppimine toimub vabas õhkkonnas läbi lõbusa äraolemise, õues- ja aktiivõppena.

Lisaväärtus

 • Eelteadmised esimese kooliastme loodusõpetusest.
 • Läbi aktiivõppe arenevad lapse kõrgemad tunnetuslikud oskused: kriitiline mõtlemine, küsimuste esitamise oskus, probleemide lahendamise oskus, suuline ja kirjalik. eneseväljendamise oskus, otsustusvõime, loovus ja sotsiaalsed pädevused.
 • Laps hoiab, väärtustab ja armastab loodust rohkem, kui ta saab seal aktiivselt tegutseda, ringi liikuda, vaadelda, uurida, kogeda. Lapsel areneb õige ja positiivse enesehinnangu kujundamine ja teistega arvestamine.

Lisainfo:

 • Vanuserühm: 6.-7. aastased
 • Õppekeel: eesti
 • Õppetasu: 11.68€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja

Evelin Nigula
evelin.nigula@pernova.ee
tel.: 56937919

Tutvustus

Minu teekond õpetajaameti juurde on olnud käänuline ja huvitav. Enne suurt äratundmisrõõmu, et just lastega töötamine on minu suurim kirg ja väljakutse, õppisin Eesti Maaülikoolis aiandust ning hiljem juba Tallinna Tehnikaülikoolis õpetajaametit. Olen läbinud mitmeid täiendkoolitusi ja -õppeid (keelekümblus, HEV-koolitused, STEAM), et paremini mõista laste vajadusi (ka erivajadusi) ning olla neile toeks uute teadmiste-oskuste avastamisel.
Armastan väga loodust ja elan selle rütmis. Jalutuskäigud metsas ja matkad rabades on tegevused, mis laevad minu akusid ning on inspiratsiooniallikateks. Loodusringi õpetajana loodan istutada või veel suuremaks kasvatatada oma õpilastes huvi looduse ja selle hoiu vastu. Julgustan lapsi avastama ning uurima (loodus)keskkonda, kus elame.
Loomeinimesena tegen palju käsitööga (kudumine, heegeldamine, kokandus jne), mis on suureks plussiks minu töös.
On ju väga tore kui su töö ja hobid käivad käsikäes!

 

Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA

Vaata õpilaste töid ja tegemisi siit ja facebook