Noored leiutajad 1.- 4. kl

Õppetöö sisu

Mis on leiutamine? Mida peab oskama ja teadma, et leiutada? Kuidas oma mõtted paberile panna ja paberilt tegudeni jõuda?
Milliseid oskusi, vahendeid ja materjale on võimalik kasutada või omavahel sobitada?
Kuidas kontrollida, kas keegi on varem juba midagi niisugust leiutanud, mis sinul plaanis?
Kui soovid sellest kõigest teada, siis see huviring on just sinu jaoks.

Tegevused

 • Tööriistad ja oskus neid kasutada (haamer, peitel, käsisaag jm).
 • Materjaliõpetus – puit, paber, plastik, taaskasutus jm.
 • Algteadmised töövõtetetest – puutöö, paberitööd, lihtsamad metallitöövõtted jm.
 • Oma mõtted realiseerimine – idee, joonised, teostus.
 • Oskuste, vahendite ja materjalide  omavaheline sobitamine.
 • Leiutise või toote arendamine, katsetamine ja vajadusel uuendamine.

Lisaväärtus

 • Suunab loovalt ning innovaatiliselt mõtlema ja arendab käelist tegevust -puutöö, paberitööd, natuke metallitööd, taaskasutus jm.
 • Esmased tööriistade kasutusoskused tööriistade ja materjalide tundmine.
 • Huvikoolist leiad samade huvidega sõpru.

Lisainfo

 • Osalejad: 1.- 4. kl
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 11.68€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

Õpetaja

Allan Kauge
allan.kauge@pernova.ee

 Tutvustus

Olen läbinud 2013-2014 Tallinna Ülikooli kutseõpetaja kutsepedagoogilise koolituse ja 2021. aastal tehnikaõpetaja lisaeriala täienduskoolituse Tallinna Tehnikaülikoolis.
Pernova Hariduskeskuses juhendan huviringe alates 2017. aastast. Alates 2013 olen teinud kutseõpetaja tööd Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.
Olen optimistlik, paindlik ja hea kohanemisvõimega. Naudin keskendumist, tulemuslikku meeskonnatööd ja lahenduste leidmist. Pean väga tähtsaks oma pere ja kodu eest hoolitsemist. Eelistan tervislikku eluviisi ja toitumist. Õppetöös keskendun õpilaste individuaalsele juhendamisele, et iga õpilane areneks vastavalt oma võimetele.