Töökuulutused

Kirjuta või helista:   info@pernova.ee   või   443 5875 / 5345 5319

Pernova Skatepark – KOGUKONNAJUHT

Kogukonnajuhi töö eesmärk on liimina ühendada tänava- ja ekstreemspordi kogukonda. Selleks toob ta kokku erinevad osapooled, korraldab tegevusi ja ühisüritusi, toetab ja koordineerib Skatepargi igapäevast tööd ning osaleb Pernova arendustegevustes.

Pernova Skatepargis ootab Sind:

 • huvitav ja vaheldusrikas töö;
 • sõbralik meeskond ja toetav töökultuur;
 • ägedad, andekad ja aktiivsed noored;
 • võimalus kutsuda ellu pööraselt ägedaid projekte/ideid;
 • võimalus luua töökoht, mis sobib just Sulle!

Sobival kandidaadil on:

 • kõrgharidus ja eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • kogemus ürituste korraldamises ning töös noortega;
 • oskus näha suurt pilti ja mitte unustada detaile;
 • koostöisus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • soov olla käivitaja.
Pernova Hariduskeskus –  PROJEKTI- JA HUVIJUHT

Huvijuhi töö eesmärk on lõimida ühtseks pereks Pernova erineva õppesuuna õpilased ja läbi sündmuste/ürituste pakkuda mitmekülgseid tegevusi kõigile Pärnu linna lastele/noortele, mis aitaks kaasa noorte suuremale kaasatusele huviringide tegevustes.

Oma töös oled partner huviringi õpetajale ning häälekaja noorte soovidele ja vajadustele. Selleks koordineerid huviringide üleseid üritusi/sündmusi, lood Pernova huvikooli sõbralikku vabaaja keskkonda ning osaled Pernova arendustegevuses.

Pernovas ootab Sind:

 • väga mitmekülgne ja väljakutseid pakkuv töö
 • pööraselt aktiivne ja eesmärkidele pühendunud meeskond
 • pidevalt arenev töö- ja õpikeskkond
 • võimalus panustada LTT valdkonna noorte arengusse
 • võimalus olla uute ideede/projektide ellukutsuja.

Sobival kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus või noorsootöö kutse tase 6
 • kogemus ürituste korraldamises ning töös noortega
 • oskus näha suurt pilti ja mitte unustada detaile
 • oled meeskonnamängija ja hea pingetaluvusega
 • orienteerud kiiretes muutustes ja oled hea kohaneja
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus
Pernova Hariduseksus – HUVIRINGI ÕPETAJA 

Loodus- ja tehnika õppesuundadel

Huviringi õpetaja töö eesmärk on jagada noortele oskusi ja teadmisi LTT valdkonnas. Huviringe viiakse läbi õppeaasta jooksul huvikooli õppekava alusel ning huviringi tegevuse eesmärkidest lähtuvalt. Oma töös oled innustaja, mentor ja juhendaja loodus- või tehnikasuuna huvilistele noortele.

Juhendaja/õpetaja töös lähtud tegevuste ellu viimisel oma hobist ja sellest valdkonnast, mida iseendale kõige südamelähedasemaks pead. Olgu selleks putukateadus, maailmaruum, erinevad loodusvaldkonnad, arvutiteadus, elektroonika, robootika või hoopis leiutamine. Tutvu meie huviringide valikuga, mida juba täna noortele pakume ja loo huviring, mis pakuks edu ning teadmiste jagamise võimalust just Sulle!

Pernovas ootab sind:

 • võimalus teha südamega ning oma huvidest/hobidest lähtuvat tööd;
 • kogeda toetavat ning eesmärkidele pühendunud meeskonnatööd;
 • tugi uue huviala ellu äratamisel;
 • alustava huviringi juhendaja koolitus (vajadusel);
 • mentorõpetaja, kes aitab Sul uude keskkonda sisse elada ja uue väljakutsega kohaneda;
 • hea õpikeskkond ja õppetööks vajalikud vahendid;
 • võimalus olla ennast juhtiv õpetaja – iga huviring on õpetaja/juhendaja nägu J
 • toetav ja innustav juhtkond.

Sobival kandidaadil on:

 • erialane valdkondlik haridus ja valmisolek ennast pidevalt täiendada, õppida;
 • julgus ja tahe oma kogemusi/teadmisi jagada;
 • teadmised ja oskused valitud valdkonnas;
 • head suhtlemisoskused;
 • arvuti on pigem sõber kui vaenlane;
 • väga hea eesti keele oskus.
Pernova Loodusmaja – AKVARIST

Otsime kohusetundlikku ja töökat akvaristi, kelle töö sisuks on igapäevane akvaariumite hooldus ja kalade toitmine.
Kandidaadilt eeldame eelnevat hobiakvaristika kogemust.