Õpperogrammide  õpetajad:

KadriK_cr

Kadri Kilusk

Õppeprogrammi õpetaja. Haridus - Bioloogia ja geograafia MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine - taime ökoloogia. Õpetaja kutseõpe (bioloogia õpetaja). Kogemus: Pernova Hariduskeskuses alates 2012. aastast giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused. Õpilastööde juhendamine ja olümpiaadide süvaõppe ning bioloogia kursuste läbiviimine.

KarinK_cr

Karin Klaus

Õppeprogrammi õpetaja ja huviringi õpetaja. Haridus - Bioloogia ja geograafia MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine - mikrobioloogia. Pedagoogika õpe (Tartu Ülikool). Kogemus – Pernova Hariduskeskuses alates 2018. aastast giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused.

CeliaH_cr

Celia Hirmo

Õppeprogrammi õpetaja. Haridus - bioloogia didaktika eriala MSc (Tartu Ülikool). Botaanikaja ökoloogia eriala Bs (Tartu Ülikool 2001). Pernova Hariduskeskuse alates 2022. aastast, giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused.

LyS_cr

Ly Suursild

Õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja. Haridus - Keemia MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine - keskkonnakeemia. Õpetaja kutseõpe (Tallinna Ülikool, keemiaõpetaja). Kogemus - Pernova Hariduskeskuses alates 2014. aastast. Õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused. Õpilastööde juhendamine, õpilaste süvendatud loodusteaduste huvi arendamine ja olümpiaadide süvaõppe, keemiaõpetaja Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis alates 2016.aastast, koolitusprojektide koostamine, juhtimine.

placeholder.png

Mari Sisask​

(lapsehoolduspuhkusel) Õppeprogrammi õpetaja. Haridus - Loodusteaduste MSc (Eesti Maaülikool), spetsialiseerumine - keskkonnakaitse. Pedagoogika õpe (Tartu Ülikool). Kogemus - Pernova Hariduskeskuses alates 2016. aastast; giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse ürituste koostamine ja läbiviimine. Projektitöö.

placeholder.png

Aila Ader

Õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja. Haridus - Bioloogia ja geograafia MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine - füüsiline geograafia. Õpetaja kutseõpe (geograafia õpetaja). Kogemus - Pernova Hariduskeskuse alates 2019. aastast. Õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused.

placeholder.png

Aarne Paul

Õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja. Haridus - Füüsika MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine – astrofüüsika. Kogemus - Pernova Hariduskeskuse alates 2014. aastast. Õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Astronoomia süvaõppe kursuste läbiviimine, õpilastööde juhendamine.

placeholder.png

Taivi Künnap

Õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja, keelekümblus õpetaja, riskis laste ja noorte huvihariduse õpetaja. Algklasside õpetaja (Tartu Pedagoogiline Kool) spetsialiseerumine - vanem pioneerijuht. Tehnikaõpetaja täiendõpe (Tallina Tehnikaülikool) spetsialiseerumine - STEM valdkonna õppeainete õpetamine. LAK- õpe, keelekümbluse õpetaja õpe. Kogemus - Pernova Hariduskeskuse alates 2015. aastast, giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused.

AstridV_cr

Astrid Viik

Õppealajuhataja, riskis laste ja noorte huvihariduse õpetaja. Sotsiaalteaduste MA (Tallinna Ülikool), Pedagoogika õpe (Tartu Ülikool). Õppimist toetav õppeprotsess ja hindamine (Tartu Ülikool). Haridusasutusete juhtimine (Tartu Ülikool). Kogemus - Pernova Hariduskeskuse alates 2012. aastast, õppeprogrammide süsteemi loomine, programmide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse koolitused ja üritused. Õppekavade koostamine, keskkonnahariduslike projektide koostamine, juhtimine.

LauraK_cr

Laura Kaaviste

Lõpetanud Pärnu Sütevaka Humanitaar gümnaasiumi loodussuuna (keemia, bioloogia, füüsika süvendatud õpe). Astronoomia ja keemia õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritustel läbi viinud töötubasid. Osalenud projektis UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projektis (BSP), Årø teaduslaager Taanis (2019). Läbinud kursused: Orgaaniline keemia (oktoober 2020 – aprill 2021). 3 EAP, lõpuhinne A, (Tartu Ülikooli teaduskool). Rakubioloogia ja biokeemia (oktoober 2020- aprill 2021). 3 EAP, lõpuhinne A, (Tartu Ülikooli teaduskool). Bioloogia õpikojad (oktoober- veebruar 2018-2019). 4 EAP, arvestatud, (Tartu Ülikooli teaduskool). Teinud uurimistöö “ TERAPEUTILISED BAKTERIOFAAGID. BAKTERIOFAAGIDE ISOLEERIMINE KESKKONNA- PROOVIDEST OPORTUNISTLIKU PATOGEENI PSEUDOMONAS AERUGINOSA NÄITEL” koostöös Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudiga (2021).Koostöös pernova Hariduskeskusega praktiline töö “ TAIMEFÜSIOLOOGIA PRAKTIKUMI KOOSTAMINE, LÄBIVIIMINE JA ANALÜÜS (2021).