Meie õpetajad

Õpperogrammide  õpetajad:

  • Mari Sisask – õppeprogrammi õpetaja. Haridus – Loodusteaduste MSc (Eesti Maaülikool), spetsialiseerumine  – keskkonnakaitse. Pedagoogika õpe (Tartu Ülikool). Kogemus – Pernova Hariduskeskuses alates 2016. aastast; giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse ürituste  koostamine ja läbiviimine. Projektitöö.
  • Kadri Kilusk – õppeprogrammi õpetaja. Haridus – Bioloogia ja geograafia MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine – taime ökoloogia. Õpetaja kutseõpe (bioloogia õpetaja). Kogemus: Pernova Hariduskeskuses alates 2012. aastast giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused. Õpilastööde juhendamine  ja olümpiaadide süvaõppe ning bioloogia kursuste läbiviimine.
  • Karin Klaus – õppeprogrammi õpetaja ja huviringi õpetaja. Haridus – Bioloogia ja geograafia MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine – mikrobioloogia. Pedagoogika õpe (Tartu Ülikool). Kogemus – Pernova Hariduskeskuses alates 2018. aastast giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused.
  • Evelin Nigula – õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja, keelekümblus õpetaja, riskis laste ja noorte huvihariduse õpetaja. Haridus – Aianduse BSc (Eesti Maaülikool) Tehnika õpetaja täiendõpe (Tallinna Tehnika Ülikool) spetsialiseerumine – STEM valdkonna õppeainete õpetamine. spetsialiseerumine- aiasaaduste tootmine ja turundamine. LAK-õpe. Kogemus – Pernova Hariduskeskuse alates 2015. aastast, giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused.
  • Ly Suursild – õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja. Haridus –  Keemia MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine – keskkonnakeemia. Õpetaja kutseõpe (Tallinna Ülikool, keemiaõpetaja).  Kogemus – Pernova Hariduskeskuses alates 2014. aastast. Õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused. Õpilastööde juhendamine, õpilaste süvendatud loodusteaduste huvi arendamine ja  olümpiaadide süvaõppe, keemiaõpetaja Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis alates 2016.aastast, koolitusprojektide koostamine, juhtimine.
  • Aila Ader – õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja. Haridus – Bioloogia ja geograafia MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine – füüsiline geograafia. Õpetaja kutseõpe (geograafia õpetaja). Kogemus – Pernova Hariduskeskuse alates 2019. aastast. Õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused.
  • Aarne Paul – õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja. Haridus – Füüsika MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine – astrofüüsika. Kogemus – Pernova Hariduskeskuse alates 2014. aastast. Õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Astronoomia süvaõppe kursuste läbiviimine, õpilastööde juhendamine.
  • Taivi Künnap – õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja, keelekümblus õpetaja, riskis laste ja noorte huvihariduse õpetaja. Algklasside õpetaja (Tartu Pedagoogiline Kool) spetsialiseerumine – vanem pioneerijuht. Tehnikaõpetaja täiendõpe (Tallina Tehnikaülikool) spetsialiseerumine – STEM valdkonna õppeainete õpetamine. LAK- õpe, keelekümbluse õpetaja õpe. Kogemus – Pernova Hariduskeskuse alates 2015. aastast, giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused.
  • Astrid Viik – õppealajuhataja, riskis laste ja noorte huvihariduse õpetaja. Sotsiaalteaduste MA (Tallinna Ülikool), Pedagoogika õpe (Tartu Ülikool). Õppimist toetav õppeprotsess ja hindamine (Tartu Ülikool). Haridusasutusete  juhtimine (Tartu Ülikool).  Kogemus – Pernova Hariduskeskuse alates 2012. aastast, õppeprogrammide süsteemi loomine, programmide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse koolitused ja üritused. Õppekavade koostamine, keskkonnahariduslike projektide koostamine, juhtimine.
  • Henriete Toomlaid – Lõpetanud Pernova Hariduskeskuse astronoomia, keemia ja bioloogia süvaõppe õppekavad, täies mahus. Pärnu Koidula gümnaasiumi abiturient. Astronoomia õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritustel läbi viinud töötubasid.  Kogemus- 2018. aasta rahvusvaheliselt loodusteaduste olümpiaadilt (IJSO) Botswanas pronksmedal. 2020. aastal läbinud rahvusvahelise astronoomia- ja astrofüüsika töötoa (IWAA) Tšehhis, Prahas. 2020. aastal rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi (IBO) Eesti koondise kandidaat. 2019. aastal Ungaris ja 2020. aastal esindas Eestit rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil (IOAA).  2020. aasta rahvusvaheliselt astronoomia- ja astrofüüsika olümpiaadilt (IOAA) hõbemedal.

pernova

Translate »