Meie õpetajad

Õpperogrammide  õpetajad:

  • Mari Sisask – õppeprogrammi õpetaja. Haridus – Loodusteaduste MSc (Eesti Maaülikool), spetsialiseerumine  – keskkonnakaitse. Pedagoogika õpe (Tartu Ülikool). Kogemus – Pernova Hariduskeskuses alates 2016. aastast; giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse ürituste  koostamine ja läbiviimine. Projektitöö.
  • Kadri Kilusk – õppeprogrammi õpetaja. Haridus – Bioloogia ja geograafia MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine – taime ökoloogia. Õpetaja kutseõpe (bioloogia õpetaja). Kogemus: Pernova Hariduskeskuses alates 2012. aastast giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused. Õpilastööde juhendamine  ja olümpiaadide süvaõppe ning bioloogia kursuste läbiviimine.
  • Karin Klaus – õppeprogrammi õpetaja ja huviringi õpetaja. Haridus – Bioloogia ja geograafia MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine – mikrobioloogia. Pedagoogika õpe (Tartu Ülikool). Kogemus – Pernova Hariduskeskuses alates 2018. aastast giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused.
  • Celia Hirmo – õppeprogrammi õpetaja. Haridus – bioloogia didaktika eriala MSc (Tartu Ülikool). Botaanikaja ökoloogia eriala Bs (Tartu Ülikool 2001). Pernova Hariduskeskuse alates 2022. aastast, giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused.
  • Ly Suursild – õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja. Haridus –  Keemia MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine – keskkonnakeemia. Õpetaja kutseõpe (Tallinna Ülikool, keemiaõpetaja).  Kogemus – Pernova Hariduskeskuses alates 2014. aastast. Õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused. Õpilastööde juhendamine, õpilaste süvendatud loodusteaduste huvi arendamine ja  olümpiaadide süvaõppe, keemiaõpetaja Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis alates 2016.aastast, koolitusprojektide koostamine, juhtimine.
  • Aila Ader – õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja. Haridus – Bioloogia ja geograafia MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine – füüsiline geograafia. Õpetaja kutseõpe (geograafia õpetaja). Kogemus – Pernova Hariduskeskuse alates 2019. aastast. Õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused.
  • Aarne Paul – õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja. Haridus – Füüsika MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine – astrofüüsika. Kogemus – Pernova Hariduskeskuse alates 2014. aastast. Õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Astronoomia süvaõppe kursuste läbiviimine, õpilastööde juhendamine.
  • Taivi Künnap – õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja, keelekümblus õpetaja, riskis laste ja noorte huvihariduse õpetaja. Algklasside õpetaja (Tartu Pedagoogiline Kool) spetsialiseerumine – vanem pioneerijuht. Tehnikaõpetaja täiendõpe (Tallina Tehnikaülikool) spetsialiseerumine – STEM valdkonna õppeainete õpetamine. LAK- õpe, keelekümbluse õpetaja õpe. Kogemus – Pernova Hariduskeskuse alates 2015. aastast, giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused.
  • Astrid Viik – õppealajuhataja, riskis laste ja noorte huvihariduse õpetaja. Sotsiaalteaduste MA (Tallinna Ülikool), Pedagoogika õpe (Tartu Ülikool). Õppimist toetav õppeprotsess ja hindamine (Tartu Ülikool). Haridusasutusete  juhtimine (Tartu Ülikool).  Kogemus – Pernova Hariduskeskuse alates 2012. aastast, õppeprogrammide süsteemi loomine, programmide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse koolitused ja üritused. Õppekavade koostamine, keskkonnahariduslike projektide koostamine, juhtimine.
  • Laura Kaaviste – lõpetanud Pärnu Sütevaka Humanitaar gümnaasiumi loodussuuna (keemia, bioloogia, füüsika süvendatud õpe). Astronoomia ja keemia õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritustel läbi viinud töötubasid.  Osalenud projektis  UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projektis (BSP), Årø teaduslaager Taanis (2019). Läbinud  kursused: Orgaaniline keemia (oktoober 2020 – aprill 2021). 3 EAP, lõpuhinne A, (Tartu Ülikooli teaduskool). Rakubioloogia ja biokeemia (oktoober 2020- aprill 2021). 3 EAP, lõpuhinne A, (Tartu Ülikooli teaduskool). Bioloogia õpikojad (oktoober- veebruar 2018-2019). 4 EAP, arvestatud, (Tartu Ülikooli teaduskool). Teinud uurimistöö “ TERAPEUTILISED BAKTERIOFAAGID. BAKTERIOFAAGIDE ISOLEERIMINE KESKKONNA- PROOVIDEST OPORTUNISTLIKU PATOGEENI PSEUDOMONAS AERUGINOSA NÄITEL” koostöös Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudiga (2021).Koostöös pernova Hariduskeskusega praktiline töö “ TAIMEFÜSIOLOOGIA PRAKTIKUMI KOOSTAMINE, LÄBIVIIMINE JA ANALÜÜS (2021).

pernova

Translate »