Pernova õppeprogrammid on pälvnud Muraka märgise!

17. January 2021

Alates aastast 2019 annab Eesti Keskkonnahariduse Ühing välja kvaliteedi märki MURAKAS

See on läbimõeldud programm – selline märgis näitab, et programm on igakülgselt läbi mõeldud ning õpilaste õppekäiguks hästi ette valmistatud. Pernova õppeprogrammide valik on lai ja mitmekesine, nüüd aitab meie programmide seast veidi lihtsamini valikut teha ka Eesti Keskkonnahariduse ekspertide hinnatud programmide Muraka märgistus.

Töötame igapäevaselt selle nimel, et meie programmid oleksid kõik Muraka märgistuse väärilised kuid esmase valikuna said selle au väärliseks järgmised 25 õppeprogrammi:
Eesti metsloomad ja nende eluviis – märgise nr 377
GPS matk Pärnu rannas – märgise nr 378
Kala välis- ja siseehitus – kala lahkamine – märgise nr 379
Kes elab tiigis? – märgise nr 380
Lemmikloom ja inimene – märgise nr 381
Lemmiklooma tund – märgise nr 382
Loomade tegutsemisjäljed – märgise nr 383
Läänemere elustik – märgise nr 384
Lülijalgsete rühmade võrdlus – märgise nr 385
Maavarad Eestis – märgise nr 386
Meri, rand ja rannaniit – märgise nr 387
Metsarada – märgise nr 388
Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPSi abil – märgise nr 389
Park ja mets: erinevad elukeskkonnad – märgise nr 390
Planeedid ja päike  – märgise nr 391
Päike ja meie koduplaneet Maa – märgise nr 392
Seemnest kasvab taim –  märgise nr 393
STEAM: Inimkeha kui tervik – märgise nr 394
STEAM: Kaardid, orienteerumine ja geograafilised koordinaadid – märgise nr 395
STEAM: Keemilised elemendid ja ainete ehitus – märgise nr 396
STEAM: Pinnamood ja selle kujutamine kaardil – märgise nr 397
Suvi linnas – märgise nr 398
Sügis metsas – märgise nr 399
Taim – kasvukeskkond, kohastumused ja eluring – märgise nr 400
Taimede anatoomia ja füsioloogia – märgise nr 401

Lisame muraka kujutise ka õppeprogrammide nimekirjadele, et need programmid oleksid hõlpsasti leitavad.

Translate »