Audiogiid

Veebipõhine audiogiid on Sinu isiklikuks teejuhiks Pernova Loodusmajas ning selle abil saad teada:

  •        milliseid põnevaid ja kasulikke taimi võib leida meie talveaia kolmest kliimavöötmest (40 taime);
  •        mille poolest on erilised Eestis enamlevinud metsloomad (20 eksponaati Loomarajal);
  •        mis saladusi peidavad Eesti linnud (20 eksponaati Linnurajal).

Audiogiidi saad kuulata ja vaadata Internetis, Pernova Loodusmaja kodulehel oma nutiseadme abil (telefon, tahvel- või sülearvuti) eesti, vene, inglise ja soome keeles.
Vabavaraline audiogiid on saadaval ka lugemisfailide kujul ning seda on võimalik kasutada sulle sobival ajal ja tempos ning sobivas kohas – Pernova Loodusmajas, kodus, koolis või looduses.
Audiogiidist saavad osa ka vaegkuuljad, kellele pakume tutvumisels lugemisfaile.
Audiogiidi juurde kuuluvad töölehed, mis sobivad nii üldhariduskooli loodusainete või keelte õppimise toetamiseks kui lihtsalt oma teadmiste kontrollimiseks.

Audiogiidi loomist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Pärnu Linnavalitsus.
Tekstid koostanud Zoosemu MTÜ, Aleksei ja Mattias Turovski (loomad, linnud), Regina Ester (taimed).
Fotomaterjalid pildistatud Pernova Hariduskeskuses, fotograaf Heinrich Ervald.
Töölehtede autor Astrid Viik.