Hoia merd

„Hoia merd!“ keskkonnateemaline kampaania.

Pernova Hariduskeskuse teavituskampaania “Hoia merd” sai alguse murest meie Läänemere äärsete ranna-alade ja parkide pärast, mis suvel teenindavad kümneid tuhandeid nii sise- kui välisturiste. Selleks, et inimtegevuse käitumisharjumusi muuta ei piisa kaugetest ning kaudsetest märkamistest ja suunamistest, vaid avaldab mõju siin ja praegu, kui ranna külastajat viisakalt läbi teadmiste jagamise ning mängu harime.

Nii saame kasvada koos paremateks maailmakodanikeks.

Ühine rannajoon ja/või ühised väärtused aitavad meil koos juhtida inimeste tähelepanu meid ümbritsevale looduskeskkonnale. Ühiselt koos tegutsemine annab mõttemaalilmale rohkem ruumi ning juba tuttav keskkonnamärgis avalikes randades toob endaga kaasa tuttavad ning merekeskkonda soosivad eluhoiakud.
Erinevate tegevusaastate jooksul on “Hoia merd” kampaania tegevusest osa saanud hinnanguliselt üle 410 000 inimese, kellest 410 kooliõpilast ning 6000 tegevustelgi külastajat.
Kampaaniat on viidud ellu Pärnu rannas, väikerandades ning mereäärsetes parkides, lisaks Tallinna ning Kuressaare randades. Oleme soovinud pöörata kohalike inimeste ja turistide tähelepanu mereprügi probleemile nii lokaalselt kui tõusvale keskkonnaprobleemile kogu maailmas.
Kampaania käigus on ellu viidud erinevaid tegevusi: tegevustelk rannas; tööraamat „Loodusmajaga loovalt looduses“; mereprügi tänav; erinevad bännerid ja meediategevused.
Telgis saab näiteks osaleda erinevates keskkonnaalastes mängudes, joonistada, meisterdada ning teha elulisi katseid alates õlireostuse likvideerimisest kuni mikroplasti kogumiseni.
Kampaaniatelgi jutunurgas on kõneks erinevad loodusega seotud teemad.

Tegevused sobivad igas vanuses lastele ja täiskasvanutele.

Hoia Merd! kampaaniaga hõivatud ning kaasatud rannad on täna eduka kampaania tulemusena saanud Sinilipu väärilisteks randadeks.
Keskkonnasõbralike haridustegevuste konkursil Keskkonnakäpp pälvis “Hoia merd!” kampaania tänavu tiitlid „Kogukonna kaasaja 2020“ ja „Rahvalemmik 2020“.

Pernova Hariduskeskus “Hoia merd” teavituskampaania on väärt algatus, mis väärib märkamist ja rannapiirkondade omavalitsuste poolset noppimist.

Pakume “Hoia merd” keskkonnateemalise tegevuspaketi tellimise võimalust üle Eesti!

Pöördu täpsema info ja hinnapäringu saamiseks: admin@pernova.ee, tel. 55510207

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider