Keskkonnateemaline kampaania “Hoia merd”

Sellel suvel täitub viies aasta, mil oleme Pärnu rannapiirkonnas läbi viimas keskkonnateemalist kampaaniat “Hoia merd”.

Pernova Hariduskeskuse poolt algatatud “Hoia Merd” teavituskampaania sai alguse murest meie Läänemere äärsete ranna-alade ja parkide pärast, mis suvel teenindavad kümneid tuhandeid nii sise- kui välisturiste.
Soovisime pöörata kohalike inimeste ja turistide tähelepanu mereprügi probleemile nii lokaalselt kui tõusvale keskkonnaprobleemile kogu maailmas.
Usume, et selleks, et inimtegevuse käitumisharjumusi muuta ei piisa kaugetest ning kaudsetest märkamistest ja suunamistest, vaid avaldab mõju siin ja praegu. Ühine rannajoon ja/või ühised väärtused aitavad meil koos juhtida inimeste tähelepanu meid ümbritsevale looduskeskkonnale. Igaühe panus ja väike muutus aitab kaasa puhtama rannajoone saavutamisele. Erinevate tegevusaastate jooksul on kampaania tegevusest osa saanud hinnanguliselt üle 410 000 inimese, kellest 410 kooliõpilast ning 6000 tegevustelgi külastajat.
Kampaaniat oleme varasematel aastatel ellu viinud Pärnu rannas, väikerandades ning mereäärsetes parkides, lisaks Tallinna ning Kuressaare randades.
Tänavusel Kekkonnakäpp keskkonnasõbralike haridustegevuste konkurssil on “Hoia merd” kampaaniat esile toodud “Kogukonna kaasaja 2020” ja “Rahvalemmik 2020” tunnustusega.
Oleme tänulikud märkamise ja tunnustuse eest!
Sellel suvel täitub viies aasta, mil oleme Pärnu rannapiirkonnas läbi viimas harivaid tegevusi ning jagamas teemakohaseid teadmisi, tõstes ranna külastajate teadlikust.
2.-31.juulini on igal neljapäeval ja reedel kell 15:00-18:00 võimalus osa saada “Hoia merd” teemadest ja tegevustest:
2.-3.07 Puud ja põõsad
9.-10.07 Läänemere elustik
16.-17.07 Elu Rannaniidul
23.-24.07 Isad ja pojad
30.-31.07 Mereprügi kasutusse
Hoiame merd, kohtume Pärnu rannas!

Lisa kommentaar